PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH - CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI BỐ TÁT, TỤNG GIỚI TẬP TRUNG

Ngày đăng: 08/03/2024 10:23 PM

  PGHBC - Sáng ngày 11.03.2023( nhằm mùng 2 tháng 2 năm Giáp Thìn), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong toàn huyện đã vân tập về Chùa Tam Bửu - E10/5 đường Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc huyện Bình Chánh bố tát, thính giới chung. 
   

  Vân tập tại Chánh điện Chùa Tam Bửu - VP. Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh

  Tại chánh điện, chư tôn đức Hòa thượng niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

  Đảnh lễ Tam Bảo phát lồ sám hối

  Hòa thượng Thích Trực Giáo - giáo phẩm Chứng minh Phật giáo huyện Bình Chánh đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

  Hoà Thượng Thích Trực Giáo trùng tuyên giới luật

  Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

  Được biết cũng trong hôm nay, Ngày 11.03.2024(nhằm mùng 2 tháng 2 năm Giáp Thìn), Phân Ban Đặc Trách Ni giới huyện Bình Chánh và chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện cũng đã vân tập về Chùa Liên Hoa - xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh bố tát và tụng giới chung. 
   

  Chư Tôn đức Ni giới huyện bố tát và tụng giới chung dưới sự chứng minh của Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương - Chứng minh Phân Ban ĐTNG GHPGVN huyện, Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Hải - Trưởng Phân Ban ĐTNT GHPGVN huyện Bình Chánh

   

  Tại Chánh điện Chùa Liên Hoa - Chư Tôn đức Ni đã đảnh lễ Tam Bảo, phát lồ sám hối.

   


   

  Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương - CM Phân Ban ĐTNG GHPGVN huyện Bình Chánh vì đại chúng thuyết giới

  ***Mộ số hình ảnh ghi nhận


         Ban TTTT - GHPGVN huyện Bình Chánh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline