Xã Lê Minh Xuân

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( CƠ SỞ 2), A13/14 ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 15/12/2022 08:44 PM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( CƠ SỞ 2), A13/14 ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

CHÙA BÁT BỬU PHẬT ĐÀI, A14/6, ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 15/12/2022 07:44 PM

CHÙA BÁT BỬU PHẬT ĐÀI, A14/6, ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

CHÙA PHÁP TẠNG, C3/8, ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì : Đại Đức Thích Trí Huệ. Số điện thoại liên lạc: 0912.120.412

Ngày đăng: 15/12/2022 07:52 PM

CHÙA PHÁP TẠNG, C3/8, ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì : Đại Đức Thích Trí Huệ. Số điện thoại liên lạc: 0912.120.412

TU VIỆN KIM CANG, C6/31, ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Nguyên Chiếu. Số điện thoại liên lạc: 0916. 291.966

Ngày đăng: 15/12/2022 07:46 PM

TU VIỆN KIM CANG, C6/31, ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Nguyên Chiếu. Số điện thoại liên lạc: 0916. 291.966

Zalo
Hotline