PGHBC - BỐ-TÁT, TỤNG GIỚI TẬP TRUNG CỦA CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH

Ngày đăng: 25/03/2024 12:06 PM

  Theo sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh,  hằng tháng vào mùng 2 và 16 âm lịch chư tôn Đức Tăng, Ni huyện Bình Chánh đều vân tập về các điểm tụng giới tập trung của huyện để trùng tụng giới luật. Sáng ngày 25.03.2024 (nhằm ngày 16 Tháng 02 năm Giáp Thìn), chư Tôn đức Tăng vân tập tại Chùa Pháp Chơn - xã Hưng Long huyện Bình Chánh; Chư Ni vân tập về Chùa Phước Thiện - xã Bình Chánh huyện Bình Chánh cử hành nghi thức Bố-tát, tụng giới chung.

  Chư tăng làm lễ bố-tát tại chánh điện Chùa Pháp Chơn - xã Hưng Long

  Đại chúng đảnh lễ Tam Bảo

  Tại Chùa Pháp Chơn, Hòa Thượng Thích Trực Giáo - Giáo phẩm CM Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam Bảo, tụng chú đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp. Đại Đức Thích Quang Hội - Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ bố-tát. Hòa thượng Thích Trực Giáo - Giáo phẩm CM Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh trùng tuyên giới Tỳ kheo và Bồ tát.

  Hòa thượng Thích Trực Giáo trùng tuyên giới luật

  Tại Chùa Phước Thiện, đại chúng cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Như Phương dã thuyết giới sa di ni và Thức xoa, Ni sư Thích Nữ An Nhựt tụng giới Tỳ kheo ni,Ni sư Thích Nữ Như Phúc tụng giới bồ tát đến đại chúng.

  Chư Ni bố tát tại Chùa Phước Thiện xã Bình Chánh

  Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương - CM Phân Ban ĐTNG huyện Bình Chánh

  Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Hải - Trưởng Phân ban ĐTNG huyện Bình Chánh

  Nhằm nuôi lớn thiện pháp, giới thân huệ mạng

  Lễ Bố-tát là ngày trai giới để chư Tăng Ni tự soi rọi lại bản thân mình, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Đây chính là ngày định kỳ thuyết giới của chư Tăng, Ni để duy trì và bảo hộ sinh mạng của Tăng già trong tinh thần hoà hợp và thanh tịnh. Thế nên, lễ Bố-tát rất quan trọng, đây là một phương pháp giáo dục của Đức Phật nhằm củng cố việc hành trì giới luật cho các đệ tử của Ngài. Đây cũng là trách nhiệm và bổn phận của hàng xuất trần thượng sĩ cần được duy trì dài lâu. Mỗi kỳ Bố-tát cũng là dịp để chia sẻ và thông báo Phật sự của Ban Trị sự và chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện nhằm nắm bắt kịp thời để công tác Phật sự của Ban Trị sự và các tự viện hoàn thành tốt hơn.

  Hình ảnh ghi nhận.

   

   Ảnh: Trung Thắng - Tin: Tâm Nhơn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline