Hồ sơ - Văn bản

TN01-LÝ LỊCH TĂNG NI

Ngày đăng: 17/02/2023 03:46 PM

Tăng, Ni đang tu học tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM và có hộ khẩu hoặc tạm trú dài hạn tại các Tự viện đó.

TN02-SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ngày đăng: 17/02/2023 04:07 PM

Tăng, Ni đang tu học tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM và có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chánh liên quan đến cá nhân, Tự viện.

TN03-ĐƠN PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA

Ngày đăng: 17/02/2023 04:29 PM

Nam, nữ Phật tử có nguyện vọng phát tâm xuất gia và đã hoàn tất thời gian tập sự 01 năm trước khi chính thức xuất gia.

TN04-ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI

Ngày đăng: 17/02/2023 04:33 PM

Giới tử thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Tp. Hồ Chí Minh.

TN05-ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO

Ngày đăng: 17/02/2023 04:37 PM

Giới tử thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Tp. Hồ Chí Minh.

TN06-ĐƠN XIN THỌ GIỚI SA DI NI

Ngày đăng: 17/02/2023 04:43 PM

Giới tử xin thọ giới Sa di ni phải hội đủ các quy định theo điều 45, chương IX - Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

TN07-ĐƠN XIN THỌ GIỚI THỨC XOA MA NA

Ngày đăng: 17/02/2023 04:46 PM

Giới tử không thuộc các trường hợp nêu trên, nếu có nhu cầu thọ giới tại Thành phố, phải được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi giới tử tu học) giới thiệu và ý kiến chấp thuận của Bổn sư; nếu Bổn sư viên tịch, phải có ý kiến đồng thuận của Y chỉ sư

TN08-ĐƠN XIN THỌ GIỚI TỲ KHEO NI

Ngày đăng: 17/02/2023 04:53 PM

Giới tử không thuộc các trường hợp nêu trên, nếu có nhu cầu thọ giới tại Thành phố, phải được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi giới tử tu học) giới thiệu và ý kiến chấp thuận của Bổn sư; nếu Bổn sư viên tịch, phải có ý kiến đồng thuận của Y chỉ sư

TN09-ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI

Ngày đăng: 17/02/2023 04:59 PM

Đương đơn nộp Đơn xin thọ giới Bồ tát kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) tại Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện nơi Tự viện trực thuộc, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

TN10-ĐƠN XIN NHẬP HẠ

Ngày đăng: 17/02/2023 05:03 PM

Tăng, Ni đang thường trú/tạm trú tại các Tự viện trên địa bàn TP.HCM có nguyện vọng nhập Hạ tại các Trường hạ tập trung của 24 quận/huyện. Nếu Tăng, Ni khác quận/huyện, phải có ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện đang tu học.

Zalo
Hotline