Xã Tân Nhựt

CHÙA LINH GIÁC, Tổ 10, ấp 6 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Sư cô TN. Như Giác. Số điện thoại liên lạc: 0903.155.331

Ngày đăng: 14/12/2022 10:35 PM

CHÙA LINH GIÁC, Tổ 10, ấp 6 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Sư cô TN. Như Giác. Số điện thoại liên lạc: 0903.155.331

CHÙA PHƯỚC LONG, D5/156, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Vân. Số điện thoại liên lạc: 037.89.555.22

Ngày đăng: 14/12/2022 10:23 PM

CHÙA PHƯỚC LONG, D5/156, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Vân. Số điện thoại liên lạc: 037.89.555.22

CHÙA PHÁP BỬU 1, ấp 3 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Tường. Số điện thoại liên lạc: 0913.608.554

Ngày đăng: 14/12/2022 10:31 PM

CHÙA PHÁP BỬU 1, ấp 3 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Tường. Số điện thoại liên lạc: 0913.608.554

CHÙA LONG TRIỀU, B3/87, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Chơn. Số điện thoại liên lạc: 0909.459.632

Ngày đăng: 14/12/2022 10:26 PM

CHÙA LONG TRIỀU, B3/87, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Chơn. Số điện thoại liên lạc: 0909.459.632

Zalo
Hotline