Xã Bình Hưng

CHÙA CHƠN TÂM, 25 đường số 3, KDC số 3, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Đại đức Thích Trí Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0909.996.916

Ngày đăng: 14/12/2022 09:08 PM

CHÙA CHƠN TÂM, 25 đường số 3, KDC số 3, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Đại đức Thích Trí Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0909.996.916

CHÙA LINH SƠN A7/22 ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư Tn An Nhật. Số diện thoại liên lạc: 37.581.230

Ngày đăng: 14/12/2022 09:06 PM

CHÙA LINH SƠN A7/22 ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư Tn An Nhật. Số diện thoại liên lạc: 37.581.230

CHÙA PHÁP VIÊN A17/9 ấp 1 A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Thượng tọa Thích An Hòa. Số điện thoại liên lạc: 0914.117.095

Ngày đăng: 14/12/2022 09:03 PM

CHÙA PHÁP VIÊN A17/9 ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Thượng tọa Thích An Hòa. Số điện thoại liên lạc: 0914.117.095

CHÙA AN HÒA B8/20 QL 50, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp Hò Chí Minh. Trụ Trì Ni sư TN Diệu Hoa. Số điện thoại liên lạc: 0908.906.863

Ngày đăng: 14/12/2022 09:00 PM

CHÙA AN HÒA B8/20 QL 50, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp Hò Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN Diệu Hoa. Số điện thoại liên lạc: 0908.906.863

CHÙA VIÊN MINH A17/9 ấp 1 A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư TN Như Hương. Số điện thoại liên lạc: 37.582.653

Ngày đăng: 14/12/2022 08:58 PM

CHÙA VIÊN MINH A17/9 ấp 1 A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư TN Như Hương. Số điện thoại liên lạc: 37.582.653

Chùa Thiên Trì: Trụ trì: HT. Thích Huệ Minh Địa chỉ: B15/20 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: 0908400155

Ngày đăng: 19/11/2022 01:30 PM

Trụ trì: HT. Thích Huệ Minh Địa chỉ: B15/20 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: 0908400155

TỊNH THẤT PHÁP ĐẠT, số 72, Đường số 9, KDC Trung Sơn, ấp 4 B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 15/12/2022 08:41 PM

TỊNH THẤT PHÁP ĐẠT, số 72, Đường số 9, KDC Trung Sơn, ấp 4 B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Zalo
Hotline