Xã Vĩnh Lộc B

CHÙA VẠN QUANG, B13A/54, ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Chúc Anh. Số điện thoại liên lạc: 0286.266.9788

Ngày đăng: 15/12/2022 08:11 PM

CHÙA VẠN QUANG, B13A/54, ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Chúc Anh. Số điện thoại liên lạc: 0286.266.9788

CHÙA TỪ VÂN, F4/8 Ấp 6 A Xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh . Trụ Trì: Thượng Toạ Thích Giác Chí. Số điện thoại liên lạc: 0917.562.856

Ngày đăng: 12/12/2022 02:20 PM

CHÙA TỪ VÂN, F4/8 Ấp 6 A Xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh . Trụ Trì: Thượng Toạ Thích Giác Chí Số điện thoại liên lạc: 0917.562.856

CHÙA CHÂU VIÊN, C3/42 A, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Thiền Tâm. Số điện thoại liên lạc: 0917.562.856

Ngày đăng: 15/12/2022 08:06 PM

CHÙA CHÂU VIÊN, C3/42 A, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Thiền Tâm. Số điện thoại liên lạc: 0917.562.856

CHÙA VẠN THIỆN, F3/27 A, ấp 6 A, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Tịnh Vân. Số điện thoại liên lạc: 0916.123.389

Ngày đăng: 15/12/2022 08:03 PM

CHÙA VẠN THIỆN, F3/27 A, ấp 6 A, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Tịnh Vân. Số điện thoại liên lạc: 0916.123.389

THIỀN VIỆN THIÊN PHƯỚC, E14/4A, ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Viện Chủ: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn. Trụ Trì: Đại Đức Thích Từ Lộc. Số điện thoại liên lạc: 0902.622.644

Ngày đăng: 15/12/2022 08:00 PM

THIỀN VIỆN THIÊN PHƯỚC, E14/4A, ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Viện Chủ: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn Trụ Trì: Đại Đức Thích Từ Lộc. Số điện thoại liên lạc: 0902622644

Zalo
Hotline