Xã Tân Quý Tây

CHÙA VĨNH PHÚC, C7/23E, Tổ 7, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN.Tắc Hồng. Số điện thoại liên lạc: 0963. 699. 487

Ngày đăng: 13/12/2022 10:04 PM

CHÙA VĨNH PHÚC, C7/23E, Tổ 7, ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN.Tắc Hồng. Số điện thoại liên lạc: 0963. 699. 487

CHÙA VĨNH PHƯỚC, C20/1, ấp3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN. Như Tùng. Số điện thoại liên lạc: 0986.201.157

Ngày đăng: 13/12/2022 10:01 PM

CHÙA VĨNH PHƯỚC, C20/1, ấp3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN. Như Tùng. Số điện thoại liên lạc: 0986.201.157

CHÙA LIÊN HOA, B2/14, ấp2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Trưởng TN. Như Phương. Số điện thoại liên lạc: 0906. 712. 036

Ngày đăng: 13/12/2022 09:52 PM

CHÙA LIÊN HOA, B2/14, ấp2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Trưởng TN. Như Phương. Số điện thoại liên lạc: 0906. 712. 036

CHÙA QUAN ÂM, D2/18, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 13/12/2022 09:47 PM

CHÙA QUAN ÂM, D2/18, ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

CHÙA PHÁP MINH( Số 4, Đường T11, Ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh). Trụ Trì: Đại Đức Thích Tâm Nhơn. Điện Thoại liên hệ: 098.53.43.863

Ngày đăng: 12/12/2022 02:45 PM

CHÙA PHÁP MINH ( Số 4, Đường T11, Ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh). Trụ Trì: Đại Đức Thích Tâm Nhơn. Điện Thoại liên hệ: 098.53.43.863

Zalo
Hotline