Ban Tăng Sự

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRÚ TRÌ CHÙA LINH HOÀ (B9/276A, XÃ ĐA PHƯỚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ )

Ngày đăng: 12/02/2023 10:13 AM

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRÚ TRÌ CHÙA LINH HOÀ (B9/276A, XÃ ĐA PHƯỚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ )

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA PHÁP MINH (SỐ 17/6A, ẤP 1 XÃ TÂN QUÝ TÂY, HUYỆN BÌNH CHÁNH TP HỒ CHÍ MINH)

Ngày đăng: 11/02/2023 10:54 AM

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA PHÁP MINH (SỐ 17/6A, ẤP 1 XÃ TÂN QUÝ TÂY, HUYỆN BÌNH CHÁNH TP HỒ CHÍ MINH)

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA THẠNH PHƯỚC (B8/36, KHU PHỐ 2, TT TÂN TÚC HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH )

Ngày đăng: 11/02/2023 10:44 AM

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA THẠNH PHƯỚC (SỐ B8/36, KHU PHỐ 2, TT TÂN TÚC HUYỆN BÌNH CHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH )

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TỪ QUANG (SỐ 1412. QUỐC LỘ 1A, ẤP 2 XÃ TÂN KIÊN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP HỒ CHÍ MINH )

Ngày đăng: 11/02/2023 10:38 AM

Công văn số: 035 /QĐ-BTS CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DO HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG ẤN KÝ NGÀY 10/02/2023

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA QUANG MINH (Số 32/31A, ẤP 2 XÃ TÂN KIÊN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP HỒ CHÍ MINH)

Ngày đăng: 11/02/2023 10:31 AM

Công văn số: 036 /QĐ-BTS CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DO HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG ẤN KÝ NGÀY 10/02/2023

Zalo
Hotline