Phật học

Hòa thượng Thích Lệ Trang giải thích về Pháp hội Dược Sư

Ngày đăng: 20/02/2024 12:23 PM

Những năm gần đây, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã chủ trương tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu an lành đầu năm. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ từ Hòa thượng Thích Lệ Trang về vấn đề liên quan. Video do Giác Ngộ TV thực hiện năm 2019.

TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ MỘT ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Ngày đăng: 19/02/2024 01:10 PM

Tổ chức là sắp xếp đặt để người, việc có hệ thống có kế hoạch chặt chẻ để thực hiện công việc được thông suốt.

NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Ngày đăng: 19/02/2024 12:58 PM

Gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Tiền thân Gia đình Phật tử là Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục và Gia đình Phật hóa phổ do hội An Nam Phật học và cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám sáng lập từ năm 1940

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu (1921-2024)

Ngày đăng: 14/02/2024 11:48 AM

Qua từng giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng đã giữ nhiều cương vị khác nhau, nhưng đều chu toàn Phật sự. Ngài được cung thỉnh làm Tôn chứng, Giới sư, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, Đường đầu Hòa thượng, Chứng minh tại các Đại Giới đàn ở TP.HCM, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau...

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư

Ngày đăng: 22/01/2024 07:05 AM

Ý NGHĨA DANH HIỆU VÀ HẠNH NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Ngày đăng: 22/01/2024 06:54 AM

Trong dịp đầu năm, nhiều chùa Việt Nam thường tổ chức lập đàn tụng kinh Dược Sư để cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Trong những phước điền mà con người thụ hưởng thì thọ mạng là quan trọng nhất. Dù tài sản có nhiều đi chăng nữa nhưng nếu không có sức khỏe và thọ mạng thì không ai có cơ hội được hưởng phước báu. Cho nên chẳng những chỉ trong đạo Phật mà ngay ở tín ngưỡng dân gian, ngày Xuân mùa Tết chính là dịp nhà nhà đi cầu an, mong cho một năm ai ai cũng dồi dào sức khỏe.

Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử

Ngày đăng: 20/12/2023 07:20 PM

Zalo
Hotline