Xã Hưng Long

CHÙA PHÁP HOẰNG, D18/40, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ CHí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN. Như Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 37.69.0023

Ngày đăng: 13/12/2022 10:09 PM

CHÙA PHÁP HOẰNG, D18/40, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ CHí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN. Như Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 37.69.0023

Chùa Pháp Lạc: Địa chỉ: Số B3/14, ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trụ trì hiện tại: Ni Sư Thích Nữ Viên Châu

Ngày đăng: 19/11/2022 01:53 PM

Địa chỉ: Số B3/14, ấp 2, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trụ trì hiện tại: Ni Sư Thích Nữ Viên Châu

CHÙA PHÁP LIÊN, C16/32, ấp3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích An Châu.

Ngày đăng: 13/12/2022 10:07 PM

CHÙA PHÁP LIÊN, C16/32, ấp3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích An Châu.

TỊNH XÁ NGỌC HIỆP, Ấp 2 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ CHí Minh. Quản tự: Thượng tọa Thích Minh Châu.

Ngày đăng: 14/12/2022 08:35 PM

TỊNH XÁ NGỌC HIỆP, Ấp 2 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ CHí Minh. Quản tự: Thượng tọa Thích Minh Châu.

TỊNH XÁ ĐẠI QUANG, ấp 3 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Minh Điệp. Số điện thoại liên lạc: 0908.996.859

Ngày đăng: 14/12/2022 08:32 PM

TỊNH XÁ ĐẠI QUANG, ấp 3 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Minh Điệp. Số điện thoại liên lạc: 0908.996.859

CHÙA PHỔ HƯNG, D22/47, ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì : ni sư TN Như Điền. Số điện thoại liên lạc: 0962.575.624

Ngày đăng: 14/12/2022 08:28 PM

CHÙA PHỔ HƯNG, D22/47, ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì : ni sư TN Như Điền. Số điện thoại liên lạc: 0962.575.624

CHÙA PHỔ MINH, ấp 5 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: sư cô TN. Chúc Học. số điện thoại liên lạc: 37.690.329

Ngày đăng: 14/12/2022 08:26 PM

CHÙA PHỔ MINH, ấp 5 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: sư cô TN. Chúc Học. Số điện thoại liên lạc: 37.690.329

CHÙA PHỔ QUANG, D26/43, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN . Như Phúc. Số điện thoại liên lạc: 0932.63.291

Ngày đăng: 14/12/2022 08:22 PM

CHÙA PHỔ QUANG, D26/43, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN . Như Phúc. Số điện thoại liên lạc: 0932.63.291

CHÙA PHÁP CHƠN, D8/53, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thượng tọa Thích An Trung. Số điện thoại liên lạc: 0913.149.335

Ngày đăng: 13/12/2022 10:13 PM

CHÙA PHÁP CHƠN, D8/53, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thượng tọa Thích An Trung. Số điện thoại liên lạc: 0913.149.335

CHÙA PHÁP HẢI, 55 Tân Liễu, Ấp 2, Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Trưởng TN. Huệ Ngọc. Số điện thoại liên lạc: 0913.639.039

Ngày đăng: 12/12/2022 02:53 PM

CHÙA PHÁP HẢI, 55 Tân Liễu, Ấp 2, Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Trưởng TN. Huệ Ngọc. Số điện thoại liên lạc: 0913.639.039

Zalo
Hotline