Thị Trấn Tân Túc

CHÙA TAM BỬU: Văn phòng BTS PG huyện Bình Chánh ĐC: E10/5, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0283 7602881

Ngày đăng: 19/11/2022 12:13 PM

Văn phòng BTS PG huyện Bình Chánh ĐC: E10/5, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0283 7602881

TỊNH THẤT KỲ VIÊN, C5/127, KP3, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhuận. Số điện thoại liên lạc: 0973. 499.047

Ngày đăng: 13/12/2022 08:58 PM

TỊNH THẤT KỲ VIÊN, C5/127, KP3, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhuận. Số điện thoại liên lạc: 0973. 499.047

CHÙA PHƯỚC AN, A8/7, KP1, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức: Thích Minh Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0916. 973.878

Ngày đăng: 13/12/2022 08:55 PM

CHÙA PHƯỚC AN, A8/7, KP1, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức: Thích Minh Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0916. 973.878

CHÙA PHÁP LIÊN. Địa chỉ - C8/18 khu phố 3 thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh. TP. HCM Trụ trì: Đại Đức Thích Thiện Hiệp . Phone: 0938781258

Ngày đăng: 13/12/2022 08:50 PM

CHÙA PHÁP LIÊN .Địa chỉ - C8/18 khu phố 3 thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh. TP. HCM Trụ trì: Đại Đức Thích Thiện Hiệp Phone: 0938781258

CHÙA THẠNH PHƯỚC, B8/36 TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Như Hiếu. Số điện thoại liên lạc: 0967.188.908

Ngày đăng: 13/12/2022 08:39 PM

CHÙA THẠNH PHƯỚC, B8/36 TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Như Hiếu. Số điện thoại liên lạc: 0967.188.908

Tu Viện Tường Vân : Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0286 2689409

Ngày đăng: 19/11/2022 12:20 PM

Tu viện Tường Vân tọa lạc tại: Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0286 2689409

TỊNH THẤT PHÁP HOA, E5/127, KP5, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Nhật Tín. Số điện thoại liên lạc: 0943.499.047

Ngày đăng: 13/12/2022 09:02 PM

TỊNH THẤT PHÁP HOA, E5/127, KP5, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Nhật Tín. Số điện thoại liên lạc: 0943.499.047

Zalo
Hotline