Danh mục Tự Viện

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( CƠ SỞ 2), A13/14 ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 15/12/2022 08:44 PM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( CƠ SỞ 2), A13/14 ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

TỊNH XÁ NGỌC AN, D23/621, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Trang Liên. Số điện thoại liên lạc: 37.610.206

Ngày đăng: 14/12/2022 09:17 PM

TỊNH XÁ NGỌC AN, D23/621, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Trang Liên. Số điện thoại liên lạc: 37.610.206

TỊNH XÁ NGỌC MINH B7/225 ấp 2 xã Phong Phú huyện BÌnh Chánh Tp Hồ Chí Minh. Quản Tự Đại đức Thích Nhuận Kính. Số điện thoại liên lạc: 38.7570.11

Ngày đăng: 14/12/2022 09:14 PM

TỊNH XÁ NGỌC MINH B7/225 ấp 2 xã Phong Phú huyện BÌnh Chánh Tp Hồ Chí Minh. Quản Tự Đại đức Thích Nhuận Kính. Số điện thoại liên lạc: 38.7570.11

CHÙA THIỆN PHƯỚC E6/167, ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 14/12/2022 09:11 PM

CHÙA THIỆN PHƯỚC E6/167, ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

CHÙA CHƠN TÂM, 25 đường số 3, KDC số 3, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Đại đức Thích Trí Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0909.996.916

Ngày đăng: 14/12/2022 09:08 PM

CHÙA CHƠN TÂM, 25 đường số 3, KDC số 3, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Đại đức Thích Trí Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0909.996.916

CHÙA LINH SƠN A7/22 ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư Tn An Nhật. Số diện thoại liên lạc: 37.581.230

Ngày đăng: 14/12/2022 09:06 PM

CHÙA LINH SƠN A7/22 ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư Tn An Nhật. Số diện thoại liên lạc: 37.581.230

CHÙA PHÁP VIÊN A17/9 ấp 1 A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Thượng tọa Thích An Hòa. Số điện thoại liên lạc: 0914.117.095

Ngày đăng: 14/12/2022 09:03 PM

CHÙA PHÁP VIÊN A17/9 ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Thượng tọa Thích An Hòa. Số điện thoại liên lạc: 0914.117.095

CHÙA AN HÒA B8/20 QL 50, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp Hò Chí Minh. Trụ Trì Ni sư TN Diệu Hoa. Số điện thoại liên lạc: 0908.906.863

Ngày đăng: 14/12/2022 09:00 PM

CHÙA AN HÒA B8/20 QL 50, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp Hò Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN Diệu Hoa. Số điện thoại liên lạc: 0908.906.863

CHÙA VIÊN MINH A17/9 ấp 1 A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư TN Như Hương. Số điện thoại liên lạc: 37.582.653

Ngày đăng: 14/12/2022 08:58 PM

CHÙA VIÊN MINH A17/9 ấp 1 A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Ni sư TN Như Hương. Số điện thoại liên lạc: 37.582.653

CHÙA PHƯỚC HỘI, D5/171 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: HT Thích Trực Giáo. Số điện thoại liên lạc: 0903.393.440

Ngày đăng: 14/12/2022 08:56 PM

CHÙA PHƯỚC HỘI, D5/171 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: HT. Thích Trực Giáo. Số điện thoại liên lạc: 0903.393.440

Zalo
Hotline