Xã Đa Phước

CHÙA PHƯỚC HỘI, D5/171 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: HT Thích Trực Giáo. Số điện thoại liên lạc: 0903.393.440

Ngày đăng: 14/12/2022 08:56 PM

CHÙA PHƯỚC HỘI, D5/171 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: HT. Thích Trực Giáo. Số điện thoại liên lạc: 0903.393.440

CHÙA TAM BỬU, QL.50, Tổ 2, ấp 2 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Thiện An

Ngày đăng: 14/12/2022 08:53 PM

CHÙA TAM BỬU, QL.50, Tổ 2, ấp 2 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Thiện An

CHÙA LINH HÒA D9/276A, ấp 4 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Sư cô TN Diện Tấn.

Ngày đăng: 14/12/2022 08:46 PM

CHÙA LINH HÒA D9/276A, ấp 4 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Sư cô TN Diện Tấn.

TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC E13/404, ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Số điẹn thoại liên lạc: 37.780.115

Ngày đăng: 14/12/2022 08:44 PM

TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC E13/404, ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 37.780.115

Zalo
Hotline