Văn hóa đời sống

Tết ông Táo: Chuyện giữ lửa gia đình

Ngày đăng: 01/02/2024 02:15 PM

Cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm (23-12 âm lịch) là tập tục tín ngưỡng dân gian đã có từ lâu đời. Người Việt gọi ngày này là ngày Tết ông Công ông Táo (Táo quân, hay Định phước Táo quân). Đây là một trong những nét văn hóa cổ truyền của người Việt.

Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đến suy nghĩ của người Việt Nam

Ngày đăng: 21/09/2023 08:32 AM

Phật giáo là một tôn giáo lớn của thế giới, được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Trong mỗi thời kỳ lịch sử của nước ta, Phật giáo luôn gắn bó mật thiết với dân tộc và thấm sâu vào tiềm thức của nhiều người.

Tình mẹ là tiền đề phát khởi Bồ-đề tâm

Ngày đăng: 20/09/2023 06:06 PM

Đây là hành trình gồm bảy bước để phát khởi tâm Bồ-đề được được Đức Dalai Lama giới thiệu. Trong đó, ngài nhấn mạnh việc quán chiếu về tình mẹ như là tiền đề để phát khởi lòng từ bi và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, từ đó làm lớn mạnh tâm Bồ-đề của hành giả tu tập theo con đường Phật giáo.

LUẬN VỀ CÚNG SAO GIẢI HẠN ĐẦU NĂM

Ngày đăng: 26/01/2023 01:01 PM

LUẬN BÀN VỀ TAM TAI

Ngày đăng: 26/01/2023 12:56 PM

Zalo
Hotline