Tin tức giáo hội

THÔNG BẠCH: VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2567

Ngày đăng: 16/03/2023 10:05 AM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                 ———–                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                ————– Số: 60/TB-HĐTS  Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023 THÔNG BẠCH Về việc Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567  Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni và đồng bào Phật tử tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2647 năm – Phật lịch 2567 như sau: I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC  Ban tổ chức và kế hoạch tổ chức Đại lễ: 1.1. Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố thành lập Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản do Trưởng ban Ban Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức. 1.2. Lập kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2567 và Tuần lễ Phật đản của địa phương, thông báo kế hoạch tổ chức với chính quyền địa phương, tôn giáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để được hỗ trợ trong công tác tổ chức. Địa điểm tổ chức: Lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố và Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc các địa điểm thích hợp cho phép. Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/4 – 15/4/Quý Mão (tức 19/5 – 02/6/2023), trong đó: – Tuần lễ Phật đản: Từ ngày mùng 08/4 – 15/4/Quý Mão (26/5 – 02/6/2023); – Chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão (02/6/2023). II. NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Thông điệp Phật đản PL. 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.  Bài giảng về ý nghĩa Phật đản PL.2567 của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. Các biểu ngữ được treo trong ngày Đại lễ Phật đản: – Kính mừng Đại lễ Phật đản – PL. 2567 – Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. – Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật. III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN  Đại lễ Phật đản có thể tổ chức 01 ngày trọng thể, hoặc tổ chức Tuần lễ kính mừng Phật đản tùy theo tình hình thực tế tại địa phương. Các chùa, cơ sở tự viện tổ chức bồn tắm Phật truyền thống và khuyến khích các gia đình tôn trí bồn tắm Phật nơi trang nghiêm tại tư gia thực hiện nghi thức tắm Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, biểu ngữ Kính mừng Phật đản… tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố và cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tại tư gia Phật tử. Các Ban Trị sự, các chùa, cơ sở tự viện nếu có điều kiện thì tổ chức diễu hành xe hoa. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ Tổ quốc bên tay phải, cờ Phật giáo bên tay trái (từ mặt chính diện trụ sở nhìn ra). Trường hợp treo cờ, biểu ngữ, pano ngoài phạm vi cơ sở thờ tự cần báo trình với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoặc với Phòng Văn hóa Thể thao địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang và đài Liệt sĩ… Tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước, thương binh, các gia đình liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão… Có kế hoạch đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, chống cháy nổ trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ. IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2567  Ngày 08 tháng 4 năm Quý Mão (26/5/2023): – Đúng 04 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 03 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an. – Tổ chức tuần lễ tụng kinh Kính mừng Phật đản, Kinh Chuyển Pháp luân, và các Kinh cầu an…, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão (tức 02/6/2023): (1). Đúng 04 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 03 hồi chuông trống Bát nhã rước Đức Phật Đản sinh. (2). Cử hành Đại lễ Phật đản: – Niệm Phật cầu gia bị. – Cử Quốc ca, Đạo ca. – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chương trình đại lễ. – Dâng hoa kính mừng Phật đản. – Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. – Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2567 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. – Phát biểu của đại diện Chính quyền. – Nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản. – Nghi thức Tắm Phật. – Hồi hướng. – Thả chim Bồ câu và bóng bay hòa bình. – Cảm tạ của Ban tổ chức. Chương trình thuyết giảng, diễu hành xe hoa, sự kiện văn hóa: tại chùa, cơ sở tự viện; tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm chào mừng và diễu hành xe hoa (nếu có điều kiện)… V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567 và Tuần lễ Phật đản, Quý Ban đăng ký việc tổ chức Đại lễ Phật đản với chính quyền địa phương, tôn giáo và với UBND tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ tổ chức thành công Đại lễ. Liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương, các địa phương, và của Giáo hội để đưa tin về chương trình Đại lễ Phật đản PL. 2567. Các Ban Trị sự có nhu cầu tổ chức truyền hình trực tiếp Đại lễ Phật đản trên Truyền hình An Viên (BTV9), Phật sự Online và các nền tảng số của Giáo hội … đề nghị liên hệ với Văn phòng Trung ương Giáo hội (VP1, VP2). Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu Ban Trị sự địa phương nào cần sự hỗ trợ của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thì liên hệ về Văn phòng Trung ương Giáo hội (VP1, VP2). Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các cấp, chư Tôn đức trụ trì các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2567 được thành tựu viên mãn. Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.Nơi nhận: – Như trên; – Ban Thường trực HĐTS; – UBTW MTTQVN; – Ban Dân vận TW; – Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ PG; – A02 BCA; – UBND, UBMTTQVN, SNV/BTG các tỉnh, thành phố; – Luu: VP1, VP2.  TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu)  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC HỌP BÀN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHẬT SỰ THỜI GIAN TỚI.

Ngày đăng: 14/03/2023 09:05 PM

Chiều ngày 14.03.2023(nhằm ngày 23 tháng 2 năm Quý mão), tại Chùa Thiên Trì - xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh tổ chức họp bàn triển khai công tác Phật sự thời gian tới.

CHÙA PHÁP MINH HUYỆN BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI GIỚI LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023

Ngày đăng: 12/03/2023 04:56 PM

Sáng ngày 13/03/2023(nhằm 21 tháng 2 năm Quý Mão), Chùa Pháp Minh (ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), đã tổ chức Khoá tu Bát Quan trai giới cho đạo tràng Phật tử. Khoá tu diễn ra dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Tâm Nhơn, trụ trì Chùa Pháp Minh cùng chư tăng ni và hơn 50 Phật tử.

PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH - THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVH HUYỆN BÌNH CHÁNH TỔ CHỨC KHOÁ TẬP HUẤN SỬ DỤNG CỔNG HÀNH CHÁNH ĐIỆN TỬ ĐẾN CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI TRONG HUYỆN. 

Ngày đăng: 06/03/2023 03:31 PM

Nhằm phổ cập kiến thức về việc sử dụng "Cổng hành chánh điện tử" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh. Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh tổ chức Khoá Tập Huấn Cổng Hành Chánh Điện Tử cho Tăng Ni trong toàn huyện.

LỄ HUÝ NHẬT QUỐC SƯ THÍCH PHƯỚC HUỆ (1869 - 1945).

Ngày đăng: 13/02/2023 08:43 AM

Ngày 11-2 -2023 (21-1-Quý Mão), tại tổ đình Thập Tháp Di Đà, chùa Phổ Quang, chùa Phước Long (tỉnh Bình Định), chùa Giác Uyển (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)... đồng cử hành lễ húy nhật lần thứ 78 của Quốc sư Thích Phước Huệ (1869-1945).

HOÀ THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN VIẾT VỀ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT

Ngày đăng: 12/02/2023 10:48 AM

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, nguyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, là một trong những đệ tử xuất gia của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất.

ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH TỊNH KHIẾT

Ngày đăng: 11/02/2023 11:35 AM

Sáng nay, 11/02/2023(nhằm 21 tháng giêng năm quý mão), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) tưởng niệm 50 năm ngày viên tịch (1973-2023) của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN.

PHẬT GIÁO TỈNH QUẢNG NGÃI - TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ NHẬT LẦN THỨ 20 CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIẢI AN VIÊN TỊCH TẠI TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

Ngày đăng: 11/02/2023 08:32 AM

Sáng ngày 10/02/2023 (nhằm 20 tháng giêng năm Quý Mão), tại Tổ Đình Từ Quang - phường Nghĩa lộ,Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Môn đồ đệ tử thành kính tổ chức Lễ tưởng niệm huý nhật lần thứ 20 cố Đại lão Hoà Thượng Thượng Giải hạ An viên tịch.

Sáng mai - mùng 6 Tết Quý Mão, chính thức khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Ngày đăng: 26/01/2023 01:50 PM

Sáng 26-1 (mùng 5 Tết Quý Mão), các phần việc cuối cùng chuẩn bị cho Pháp hội Dược Sư Tiêu tai diên thọ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) đang được khẩn trương hoàn tất.

Zalo
Hotline