Ban Hoằng Pháp

Thuyết Giảng Chủ đề: Làm gì để Thoát Khổ - Đại Đức Giảng sư Thích Thanh Toàn. https://www.youtube.com/watch?v=y4EXyCkFu8Q&t=549s

Ngày đăng: 23/03/2023 02:43 PM

Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Bình Chánh, Chương trình Thuyết giảng Online.

Zalo
Hotline