Ban Hoằng Pháp

Thuyết Giảng Chủ đề: Chỉ Tình Thương Ở Lại - Sư Cô Giảng sư Thích Nữ Đoan Nhã

Ngày đăng: 28/03/2023 06:36 AM

Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt nam huyện Bình Chánh Thuyết giảng Online

HOÀ THƯỢNG THÍCH HUỆ MINH THUYẾT GIẢNG. CHỦ ĐỀ: ĂN CHAY

Ngày đăng: 25/03/2023 09:07 AM

Hoà Thượng Thích Huệ Minh Thuyết giảng online

Thuyết Giảng Chủ đề: NUÔI DƯỠNG LÒNG TỪ - Sư Cô Giảng sư Thích Nữ Bảo Thảo

Ngày đăng: 25/03/2023 09:02 AM

Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Bình Chánh thuyết giảng online

Thuyết Giảng Chủ đề: ĐẠO PHẬT - Đại Đức Giảng sư Thích Nhật Tín

Ngày đăng: 25/03/2023 08:56 AM

Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Bình Chánh thuyết giảng online.

Thuyết Giảng Chủ đề: Làm gì để Thoát Khổ - Đại Đức Giảng sư Thích Thanh Toàn

Ngày đăng: 23/03/2023 02:43 PM

Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Bình Chánh, Chương trình Thuyết giảng Online.

Zalo
Hotline