Xã Tân Kiên

CHÙA PHÁP BẢO, Số 1212, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ trì: Đại Đức Thích Chơn Thọ. Số điện thoại liên lạc: 0919.776.977

Ngày đăng: 14/12/2022 10:19 PM

CHÙA PHÁP BẢO, Số 1212, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ trì: Đại Đức Thích Chơn Thọ. Số điện thoại liên lạc: 0919.776.977

CHÙA PHÁP TỊNH, D15/21, ấp 4 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Trí Thanh. Số điện thoại liên lạc: 0903.368.445

Ngày đăng: 14/12/2022 10:14 PM

CHÙA PHÁP TỊNH, D15/21, ấp 4 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Trí Thanh. Số điện thoại liên lạc: 0903.368.445

CHÙA QUANG MINH, B2/31 A, ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0976.693.949

Ngày đăng: 14/12/2022 10:11 PM

CHÙA QUANG MINH, B2/31 A, ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0976.693.949

CHÙA PHÁP NGUYÊN, C8/15B, ấp 3 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Thiện Bửu. Số điện thoại liên lạc: 38.85.81.29

Ngày đăng: 14/12/2022 10:08 PM

CHÙA PHÁP NGUYÊN, C8/15B, ấp 3 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Thiện Bửu. Số điện thoại liên lạc: 38.85.81.29

CHÙA TỪ QUANG, B1/7, ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Quang. Số điện thoại liên lạc: 0962.258.959

Ngày đăng: 14/12/2022 10:16 PM

CHÙA TỪ QUANG, B1/7, ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Quang. Số điện thoại liên lạc: 0962.258.959

Zalo
Hotline