Xã Bình Chánh

HƯƠNG QUANG THIỀN TỰ, B10/35A, ấp2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.Trụ Trì: Sư cô TN. Như Viên. Số điện thoại liên lạc: 0907. 667. 382

Ngày đăng: 13/12/2022 09:16 PM

HƯƠNG QUANG THIỀN TỰ, B10/35A, ấp2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Như Viên. Số điện thoại liên lạc: 0907. 667. 382

CHÙA PHƯỚC THIỆN, C13/6, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni trưởng TN. Chúc Hải. Số điện thoại liên lạc: 0933. 969. 422

Ngày đăng: 12/12/2022 02:55 PM

CHÙA PHƯỚC THIỆN, C13/6, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni trưởng TN. Chúc Hải. Số điện thoại liên lạc: 0933. 969. 422

CHÙA THÍCH CA, C11/16, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Chúc Huệ. Số điện thoại liên lạc: 38.75.86.36

Ngày đăng: 13/12/2022 09:10 PM

CHÙA THÍCH CA, C11/16, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Chúc Huệ. Số điện thoại liên lạc: 38.75.86.36

CHÙA PHÁP TẠNG, C6/34, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Khoan Kế. Số điện thoại liên lạc: 37.60.55.66

Ngày đăng: 13/12/2022 09:06 PM

CHÙA PHÁP TẠNG, C6/34, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Khoan Kế. Số điện thoại liên lạc: 37.60.55.66

CHÙA PHÁP THÀNH, C14/41, ấp3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Thiện Diên. Số điện thoại liên lạc: 0908.637.848

Ngày đăng: 13/12/2022 09:13 PM

CHÙA PHÁP THÀNH, C14/41, ấp3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Thiện Diên. Số điện thoại liên lạc: 0908.637.848

Zalo
Hotline