GHPGVN TP.HCM phổ biến kế hoạch Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568

Ngày đăng: 09/04/2024 06:17 AM

  GHPGVN TP.HCM phổ biến kế hoạch Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568

  Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (năm 2023) tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: BGN
  Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (năm 2023) tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: BGN

  Hôm nay, 8-4, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Kế hoạch số 078 /KH-BTS về việc phổ biến Kế hoạch Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568.

  Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ngày đản sinh của Đức Phật, được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm là lễ hội văn hóa tâm linh thế giới, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

  Theo đó, Tuần lễ và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại TP.HCM sẽ được T.Ư Giáo hội và Giáo hội TP.HCM phối hợp tổ chức quy mô, trang nghiêm, trọng thể nhằm tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như một thông điệp “Từ bi - Trí tuệ” của Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn trong sự chuyển hóa nhận thức của chúng sanh nhằm hướng đến giác ngộ, giải thoát trong thực tại và tương lai. 

  A. Cơ sở pháp lý

  - Căn cứ Thông bạch số 88/TB-HĐTS, ngày 28-3-2024, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568; 

  - Căn cứ tinh thần phiên họp, ngày 8-4-2024 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568; 

  Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ - Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 như sau:

  B. Tổ chức, thực hiện:

  I. Tổ chức:

  1. Ban Chứng minh: Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVNHòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh;Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Minh Chơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Tánh , Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

  2. Ban Tổ chức:

  * Trưởng ban: Hòa thượng Thích Lệ Trang

  * Phó ban: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Minh Giác, Hòa thượng Danh Lung, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh,Thượng tọa Thích Nhật Từ, Thượng tọa Thích Huệ Công.

  Ban Thư ký: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Đại đức Thích Trí Đức 

  * Ủy viên: Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Thượng tọa Thích Giác Trí, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Hải Đạt, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Thượng tọa Thích Minh Cần, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (PV), quý tôn đức giáo phẩm Trưởng ban Ban Trị sự, GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện.

  Tài chánh: Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ni sư Thích nữ Như Hòa. 

  3. Các tiểu ban:

  3.1/ Tiểu ban nội dung: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Đại đức Thích Trí Đức

  3.2/ Tiểu ban tiếp tân: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Danh Lung, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Hòa thượng Thích Tắc Huê, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Trường, Thượng tọa Thích Minh Cần, Thượng tọa Thích Tâm Hoa, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ni sư Thích nữ Phụng Liên, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (PV).

  3.3/ Tiểu ban trang trí, thiết kế lễ đài: Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Trưởng ban); các thành viên do Thượng tọa Trưởng ban chủ động điều phối.

  3.4/ Tiểu ban Nghi lễ: Thượng tọa Thích Quảng Chơn (Trưởng ban); chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP do Thượng tọa Trưởng ban điều phối.

  3.5/ Tiểu ban xướng ngôn: Thượng tọa Thích Trí Chơn (Trưởng ban), Đại đức Thích Thiện Châu; các thành viên do Thượng tọa Trưởng ban chủ động điều phối.

  3.6/ Tiểu ban văn nghệ, triển lãm: Thượng tọa Thích Trí Chơn (Trưởng ban), chư tôn đức Ban Văn hóa GHPGVN TP do Thượng tọa Trưởng ban điều phối).

  Lưu ýBan Văn hóa GHPGVN Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa cúng dường Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568, trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thống nhất thông qua trước khi thực hiện. 

  3.7/ Tiểu ban Thông tin-truyền thông: Thượng tọa Thích Tâm Hải (Trưởng ban); chư tôn đức Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP (do Thượng tọa Trưởng ban điều phối).

  Lưu ýTrưởng ban Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN Thành phố chủ động số lượng thành viên tham gia; có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể các thành viên trong ban; phối hợp các báo, đài để thực hiện công tác thông tin - truyền thông chuỗi các sự kiện Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568.

  3.8/ Tiểu ban trật tự: Thượng tọa Thích Đạt Đức (Trưởng ban), Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Thượng tọa Thích Minh Bảo, chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.10, thành viên Phân ban Cư sĩ Phật tử Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.

  Lưu ýTiểu ban trật tự chủ động số lượng thành viên tham gia phù hợp với nhu cầu thực tế; tích cực phân công, phân nhiệm cụ thể các thành viên trong ban nhằm đảm bảo trật tự suốt quá trình rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự và tại khu vực lễ đài chính, ổn định vị trí các cá nhân Tăng Ni, Phật tử suốt quá trình tham dự lễ Mộc dục và Đại lễ. 

  3.9/ Tiểu ban liên lạc, phụ trách tài liệu & thẻ đeo:Thượng tọa Thích Hải Đạt, Thượng tọa Thích Minh Thuận, Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh, Đại đức Thích An Hòa, Đại đức Thích An Nguyện, Đại đức Thích Vạn Ngưỡng, Đại đức Thích Bửu Lợi, Phật tử Nguyên Giác (Phạm Ngọc Thủy), Phật tử Phước Hiếu (Lê Thị Hồng Thảo), Phật tử Hoa Hạnh.

  3.10/ Tiểu ban âm thanh, ánh sáng: Thượng tọa Thích Minh Bảo, Đại đức Thích Minh Nhân, Phật tử Việt Nam Quốc Tự (do Thượng tọa Thích Minh Bảo điều phối).

  3.11/ Tiểu ban hương đăng, chung cổ: Thượng tọa Thích Thiện Tạo, chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP (do Thượng tọa Thích Thiện Tạo điều phối).

  3.12/ Tiểu ban phòng cháy, chữa cháy: Công an phòng cháy, chữa cháy Q.10

  3.13/ Tiểu ban y tế: Trung tâm Y tế P.12 - Q.10.

  3.14/ Tiểu ban trà nước: Phật tử Việt Nam Quốc Tự.

  4. Địa điểm, thời gian:

  4.1/ Địa điểm: Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, P.12-Q.10) 

  4.2/ Thời gian: Từ mùng 8 – 15-4-Giáp Thìn (15 – 22-5-2024)

  a/ Mùng 8-4-Giáp Thìn (15-5-2024): Lễ Mộc dục

  Đúng 4 giờ: Tất cả cơ sở tự viện toàn Thành phố đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thới dân an.

  Lúc 20 giờ: Rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự) và cử hành Lễ Mộc dục.

  b/ Ngày 15-4-Giáp Thìn (22-5-2024): Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568.

  - Đúng 4 giờ: Tất cả cơ sở tự viện toàn Thành phố, đồng loạt trang nghiêm cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh.

  Từ 5 giờ: Quý tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện tập trung về lễ đài chính của GHPGVN Thành phố để tham dự Đại lễ.

  - Đúng 6 giờ: Đại lễ Phật đảnchính thức bắt đầuvới chương trình:

  1. Cung thỉnh quý tôn đức giáo phẩm, quan khách quang lâm lễ đài.

  2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự

  3. Niệm Phật cầu gia bị.

  4. Chào Quốc kỳ - Đạo kỳ.

  5. Phút nhập Từ bi quán.

  6. Đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

  7. Đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

  8. Phát biểu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

  9. Tặng hoa chúc mừng.

  10. Nghi thức cúng dường Phật đản: 

  - Cử ba hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh;

  - Niệm hương;

  - Tụng kinh Khánh đản

  11. Trao bảng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc” TP.Hồ Chí Minh năm 2024. 

  12. Cảm tạ của Ban Tổ chức.

  13. Hồi hướng.

  14. Thả chim bồ câu, bong bóng mừng Khánh đản.

  Lưu ý: - Quý tôn đức Tăng, Ni trang nghiêm y hậu, Phật tử mặc áo tràng suốt thời gian cử hành lễ

  - Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận/huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử đứng đúng vị trí do Ban Tổ chức quy định; mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhở các thành viên trong đoàn tự trang nghiêm trong khi hành lễ; sau khi hoàn mãn, Tăng Ni, Phật tử trở về địa phương tiếp tục tham dự Đại lễ do Giáo hội và các tự viện tổ chức.

  II. Thực hiện:

  1/ GHPGVN TP.Hồ Chí Minh:

  1.1/ Ban Thường trực:

  - Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi công tác Phật sự liên quan.

  - Trao bảng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc” TP.Hồ Chí Minh năm 2024.

  1.2/ Quý Ban chuyên môn, Phân ban Ni giới trực thuộc

  Quý Ban chuyên môn Giáo hội Thành phố cùng đoàn kết, hòa hợp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lĩnh vực chuyên môn, phát tâm đóng góp công đức, cúng dường trí tuệ vào công tác tổ chức nhằm góp phần thành tựu viên mãn chuỗi các sự kiện Phật đản; theo đó:

  - Ban Nghi lễ sẽ phụ trách thiết trí lễ đài và công tác nghi lễ chuỗi các sự kiện có liên quan.

  - Ban Hướng dẫn Phật tử tích cực phối hợp Tiểu ban trật tự Ban Tổ chức Đại lễ điều phối các thành viên Phân ban Cư sĩ Phật tử tham gia công tác trật tự chuỗi các sự kiện liên quan.

  - Ban Hoằng pháp chủ động tổ chức thuyết giảng theo phương thức (trực tiếp, trực tuyến) và thời gian phù hợp nhất với các chủ đề, nội dung liên quan đến Phật đản.

  - Ban Văn hóa thực hiện công tác triển lãm (từ mùng 1 – 21-4-Giáp Thìn), văn nghệ cúng dường Phật đản (ngày 11-4 ÂL)) tại Việt Nam Quốc Tự.

  - Ban Thông tin - Truyền thông tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức Giáo hội, cơ sở tự viện trực thuộc GHPGVN Thành phố thực hiện tốt công tác thông tin -truyền thông nhằm truyền tải các hình ảnh, nội dung của Đại lễ đến cộng đồng bằng phương thức tốt nhất và thời gian nhanh nhất có thể. 

  - Quý Ban, các đơn vị Giáo hội, cơ sở tự viện Giáo hội Thành phố chủ động đăng ký với Ban Thông tin-Truyền thông Phật giáo Thành phố để kết nối, chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng, chiếu phim Phật giáo, văn nghệ… Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. 

  2/ GHPGVN các địa phương:

  Quý Ban Trị sự, cơ sở tự viện GHPGVN địa phương cần quan tâm thực hiện: 

  - Treo biểu ngữ, phan, phướn, pano, áp phích, cờ, kết hoa, đèn hoa, lồng đèn…; thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, lễ đài, tổ chức Đại lễ Phật đản tại trụ sở của quý Ban hoặc các cơ sở tự viện trên địa bàn phải phù hợp với tình hình thực tế, tinh thần Thông bạch số 88/TB-HĐTS của Trung ương Giáo hội và kế hoạch số 078//KH-BTS của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố; nếu có điều kiện, tổ chức hoa đăng, thuyền hoa, diễu hành xe hoa tại địa phương. Trường hợp treo biểu ngữ, phan, phướn, pano, áp phích, cờ…; tổ chức tại nơi công cộng hoặc thuyền hoa, diễu hành xe hoa phải liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để được quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ. 

  - Cung thỉnh quý Tôn đức Giáo phẩm đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 GHPGVN Thành phố quang lâm chứng minh, tham dự; chư Tôn đức Ban Hoằng pháp thuyết giảng trực tiếp hoặc trên các nền tảng số phù hợp với nhu cầu thực tế. 

  - Tổ chức văn nghệ, triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo, tọa đàm, hội chợ văn hóa-ẩm thực (nếu có) phải theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 GHPGVN Thành phố; liên hệ Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố và Chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

  - Khuyến khích Phật tử treo cờ Phật giáo, đèn hoa, lồng đèn, v.v… suốt Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568; tôn trí bồn Tắm Phật truyền thống nơi trang nghiêm tại tư gia, thực hiện nghi thức Tắm Phật cầu quốc thới dân an, thế giới hòa bình.

  - Triển khai, phổ biến rộng rãi đến Tăng, Ni, Phật tử, tín đồ về các nội dung liên quan đến Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của T.Ư Giáo hội và Phật giáo Thành phố.

  - Tổ chức thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ, Bồ-tát Thích Quảng Đức, Liệt nữ Quách Thị Trang, nghĩa trang và đài liệt sĩ…; tổ chức thực hiện công tác từ thiện xã hội, chăm lo các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với đất nước, thương bệnh binh, thăm và tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, khiếm thị, mồ côi, trại dưỡng lão v.v… tại địa phương, Thành phố hoặc các tỉnh/thành nhằm lan tỏa thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người.

  - Tùy tình hình thực tế, quý Ban Trị sự và các cơ sở tự viện có thể tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô, trọng thể (từ mùng 1 – 15-4-Giáp Thìn) nhằm tôn vinh ngày đản sanh của Đức Phật. 

  - Cần có biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh và cháy nổ trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ. 

  3/ Nội dung các biểu ngữ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568:

             
     

  KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PL.2568

   
   

  ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

   
     

  PHỤC VỤ CHÚNG SINH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

  Lưu ýTừ trong lễ đài, chính diện của trụ sở hoặc Tự viện nhìn ra:

  - Cờ Tổ quốc bên phải, cờ Phật giáo bên trái.

  - Cờ Tổ quốc lớn hơn cờ Phật giáo từ 01 - 02 cm.

  4/ Thăm viếng, tưởng niệm:

  Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 Giáo hội Thành phố kết hợp quý Ban Trị sự, tự viện, Tăng, Ni, Phật tử Giáo hội địa phương tổ chức thăm viếng và cử hành Lễ tưởng tưởng niệm vào sáng ngày 14-4-Giáp Thìn tại các địa điểm như sau:

  1. Tượng đài Bác Hồ (trước UBND TP.HCM, Q.1), tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Công viên Mê Linh, Q.1) và tượng Liệt nữ Quách Thị Trang (Công viên Bách Tùng Diệp, Q.1):

  Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố, Ban Trị sự, quý Tăng, Ni và Phật tử GHPGVN các quận: 1, 4, Phú Nhuận đồng tham dự (Ban Trị sự GHPGVN Q.1 chủ động tổ chức).

  2. Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3):

  Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố, Ban Trị sự, quý Tăng, Ni và Phật tử GHPGVN các quận: 3, 5, 10 và Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN Q.3 chủ động tổ chức). 

  3. Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh (TP.Thủ Đức):

  Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố, Ban Trị sự, quý Tăng, Ni và Phật tử GHPGVN Tp. Thủ Đức cùng tham dự (Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức chủ động tổ chức).

  4. Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông (Q.12):

  Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố, Ban Trị sự, quý Tăng, Ni và quý Phật tử GHPGVN Quận 12 cùng tham dự (Ban Trị sự GHPGVN Q.12 chủ động tổ chức).

  5. Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn):

  Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố, Ban Trị sự, quý Tăng, Ni và Phật tử GHPGVN huyện Hóc Môn đồng tham dự. (Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn chủ động tổ chức).

  6. Đền tưởng niệm Bến Dược, đền Gia Định (H.Củ Chi):

  Đại diện Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thành phố, Ban Trị sự, quý Tăng, Ni và Phật tử GHPGVN huyện Củ Chi đồng tham dự (Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi chủ động tổ chức).

  A. Kết luận:

  Vì tinh thần Phật sự chung, nhằm xương minh Chánh pháp, góp phần trang nghiêm Giáo hội; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố kính đề nghị quý Tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và Phật tử thành viên Ban Tổ chức Đại lễ và GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận/huyện cùng đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nội dung như kế hoạch đã đề ra; phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại TP.Hồ Chí Minh được thành tựu viên mãn.

  Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Tuần lễ - Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 GHPGVN Thành phố; kính chúc quý tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo vô lượng an lạc và thành tựu mọi Phật sự.

  Kính mời tải Kế hoạch nguyên văn theo link bên dưới:

  KH. TL - ĐLPĐ PL.2568.pdf

  Ph.V/ Báo Giác Ngộ

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline