Xã Phong Phú

TỊNH XÁ NGỌC AN, D23/621, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Trang Liên. Số điện thoại liên lạc: 37.610.206

Ngày đăng: 14/12/2022 09:17 PM

TỊNH XÁ NGỌC AN, D23/621, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Trang Liên. Số điện thoại liên lạc: 37.610.206

TỊNH XÁ NGỌC MINH B7/225 ấp 2 xã Phong Phú huyện BÌnh Chánh Tp Hồ Chí Minh. Quản Tự Đại đức Thích Nhuận Kính. Số điện thoại liên lạc: 38.7570.11

Ngày đăng: 14/12/2022 09:14 PM

TỊNH XÁ NGỌC MINH B7/225 ấp 2 xã Phong Phú huyện BÌnh Chánh Tp Hồ Chí Minh. Quản Tự Đại đức Thích Nhuận Kính. Số điện thoại liên lạc: 38.7570.11

CHÙA THIỆN PHƯỚC E6/167, ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 14/12/2022 09:11 PM

CHÙA THIỆN PHƯỚC E6/167, ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

CHÙA LIÊN HOA, B8/255, ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Bửu Nhựt. Số điện thoại liên lạc: 22.192.598

Ngày đăng: 14/12/2022 09:35 PM

CHÙA LIÊN HOA, B8/255, ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.  Trụ Trì: Sư cô TN. Bửu Nhựt.  Số điện thoại liên lạc: 0907.274.882 - 0936.623.761

LONG SƠN TỰ, A18/568, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 14/12/2022 09:25 PM

LONG SƠN TỰ, A18/568, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

CHÙA ĐỨC NGUYÊN

Ngày đăng: 14/12/2022 09:38 PM

Chùa Đức Nguyên . Số 15-17 , Đường 19 , Khu Dân Cư Phong Phú , Ấp 5 Xả Phong Phú , Huyện Bình Chánh, TP HCM

CHÙA TỪ LÂM, D5/147, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0918.372.354

Ngày đăng: 14/12/2022 09:21 PM

CHÙA TỪ LÂM, D5/147, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0918.372.354

Zalo
Hotline