Xã Vĩnh Lộc A

CHÙA PHƯỚC ÂN, E8/15 D, ấp 5 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Minh Trí. Số điện thoại liên lạc: 0937.188.890

Ngày đăng: 15/12/2022 08:17 PM

CHÙA PHƯỚC ÂN, E8/15 D, ấp 5 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Hòa Thượng Thích Minh Trí. Số điện thoại liên lạc: 0937.188.890

TỪ HIẾU NI TỰ, F13/45 A, ấp 6 A, Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Như Đức.

Ngày đăng: 15/12/2022 08:14 PM

TỪ HIẾU NI TỰ, F13/45 A, ấp 6 A, Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Như Đức.

Zalo
Hotline