PGBC - CHƯ TÔN ĐỨC NI HUYỆN BÌNH CHÁNH TÁC PHÁP AN CƯ

Ngày đăng: 01/06/2023 09:19 AM

  PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH - CHƯ TÔN ĐỨC NI HUYỆN BÌNH CHÁNH

  TÁC PHÁP AN CƯ

  Sáng ngày 29.05.2023(nhằm 11 tháng 04 năm Quý Mão), chư tôn đức Ni huyện Bình Chánh đã vân tập về Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Chùa Phước Thiện - (Đường Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tác pháp an cư, mở đầu ba tháng An Cư Kiết Hạ PL.2567 - DL.2023

   

  Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương - Cố vấn Phân Ban Ni Giới TP.HCM , Chứng minh PBNG Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh; Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Hải - UV PBNG Thành phố, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN huyện Bình Chánh; Trụ trì Chùa Phước Thiện; Ni Trưởng Thích Nữ Viên Châu - UV PBNG Thành Phố, Chứng minh PBNG GHPGVN huyện Bình Chánh; Ni sư Thích Nữ Thuần Chơn - UVTT Phân Ban Ni Giới TW, Phó PBNG GHPGVN huyện Bình Chánh.

  Tại Tổ đường, chư giáo phẩm Ni đã trang nghiêm niêm hương chư vị Tổ sư; toàn thể chư Ni đại chúng đã đảnh lễ chư vị Tổ sư.

  Tiếp đó, đại chúng Ni nhất tâm cung thỉnh chư Trưởng lão Ni quang lâm chánh điện Chùa Phước Thiện chính thức cử hành nghi lễ tác pháp an cư.

  Tại chánh điện, Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương - Cố vấn Phân Ban Ni Giới TP.HCM , Chứng minh PBNG Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh; Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Hải - UV PBNG Thành phố, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN huyện Bình Chánh; Trụ trì Chùa Phước Thiện; Ni Trưởng Thích Nữ Viên Châu - UV PBNG Thành phố, Chứng minh PBNG GHPGVN huyện Bình Chánh đã thành kính niêm hương bạch Phật; toàn thể hội chúng Ni nhất tâm đảnh lễ Tam bảo.

  Tại chánh điện Chùa Phước Thiện, nhị vị Trưởng lão Ni: NT.Thích nữ Chúc Hải và Ni Trưởng Thích Nữ Viên Châu đã đối thú an cư như pháp.

  Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư Ni đã phương tiện tác pháp đại chúng an cư.

   

  Trường hạ tập trung tại Chùa Phước Thiện đã cung thỉnh NT.Thích nữ Như Phương làm Thiền chủ, NT.Thích nữ Chúc Hải làm Hóa chủ; Ni trưởng Thích Nữ Viên Châu làm Chủ hương kiêm Giám luật trường hạ. Trường hạ tập trung tại Chùa Phước Thiện có 157 chư Ni An cư kiết hạ, trong đó chúng nội thiền có 137 vị, chúng ngoại thiền có 20 vị.

  Thông tin từ Ban Trị sự năm nay Phân Ban Ni Giới huyện Bình Chánh có 2 điểm An cư tập trung và 1 điểm An cư tại chỗ ( Hạ trường Chùa Phước Thiện - xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; Hạ trường Chùa Liên Hoa - xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh; Hạ trường Chùa Vạn Thiện - xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

  * Hình ảnh Tác pháp An cư tại Chùa Liên Hoa - xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh.

  Sáng ngày 28 tháng 05 năm 2023,(nhằm 10 tháng 04 năm Quý Mão), tại Chùa Liên Hoa - xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh, dưới sự chứng minh của Ni Trưởng Thích Nữ Như Phương - Cố vấn Phân Ban Ni Giới TP.HCM , Chứng minh PBNG Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Hải - UV PBNG Thành phố, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN huyện Bình Chánh; Trụ trì Chùa Phước Thiện; Ni Trưởng Thích Nữ Viên Châu - UV PBNG Thành phố, Chứng minh PBNG GHPGVN huyện Bình Chánh đã làm lễ tác pháp an cư cho 94 hành giả an cư, trong đó có 74 hành giả nội thiền và 20 hành giả ngoại thiền.

   

  * Hình ảnh tác pháp An cư tại Hạ trường Chùa Vạn Thiện - xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh.

  Chiều ngày 31.05.2023 (nhằm 13 tháng 04 năm Quý Mão), taị Chùa Vạn Thiện - xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, diễn ra lễ tác pháp An cư cho 14 hành già an cư dưới sự chứng minh của Ni sư Thích Nữ Tịnh Vân - UV Ban PGQT Trung ương, Trưởng Ban PGQT GHPGVN huyện Bình Chánh, Trụ trì Chùa Vạn Thiện.

   

  Ban TTTT huyện Bình Chánh.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline