PGHBC - LỄ TƯỞNG NIỆM TUẦN LÂM CHUNG THẤT CỐ THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN NGỘ - VIỆN CHỦ CHÙA PHƯỚC AN

Ngày đăng: 04/10/2023 02:19 PM

  Kể từ ngày hạc trắng cao bay rừng thông rũ lá, chốn tòng lâm vắng bóng tôn sư, ngày qua tháng lại xoay vầng, tuần chung thất tưởng Thầy lại đến. Để báo đáp thâm ân của bậc tôn sư khả kính. Sáng ngày 04.10.2023 (nhằm 20 tháng 08 năm Quý Mão),  Môn đồ Pháp quyến và thế quyến đã thành kính thiết Lễ Tưởng niệm tuần lâm chung thất cúng dường trai tăng cố Thượng toạ Thích Thiện Ngộ - Viện chủ Chùa Phước An

  Chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ Trai tăng nhân tuần chung thất

  Quang lâm chứng minh và hộ niệm Lễ Trai tăng Cúng dường có: Hoà Thượng Thích Thiện Lạc - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Hoà Thượng Thích Huệ Minh - UV BTS GHPGVN TP, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng Toạ Thích An Trung - Phó Ban TT Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh và chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện Bình Chánh cùng về tham dự.

  Nơi tôn trí giác linh đường TT Thích Thiện Ngộ tại Chùa Phước An

  Thượng toạ Thích Minh Hạnh - Trụ trì Chùa Phước An thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

  Buổi lễ được cử hành bằng nghi thức cung an chức sự, cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm giác linh đường niêm hương tưởng niệm giác linh cố Thượng toạ Thích Thiện Ngộ. Sau đó là lễ Trai Tăng cúng dường: Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Thượng toạ Thích Minh Hạnh đại diện Môn đồ Pháp quyến và chư thiện tín Phật tử dâng lời tác bạch thành kính tri ân chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã từ bi mẫn cố quang lâm chứng minh trai lễ, tưởng niệm đạo tình linh sơn pháp lữ và nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh TT.Thích Thiện Ngộ cao đăng Phật quốc.

  Chư tôn đức Hoà Thượng niêm hương, tưởng niệm giác linh cố Thượng toạ Thích Thiện Ngộ tại giác linh đường

  Hòa Thượng Thích Huệ Minh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh ban đạo từ tán dương Môn đồ Pháp quyến và Thế quyến Chùa Phước An đã làm tròn bổn phận đối với bậc ân sư khả kính, nhất là chư Tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh và chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện Bình Chánh mặc dù rất đa đoan Phật sự nhưng vẫn hiện diện đông đủ để chu toàn trong suốt thời gian diễn ra tang lễ và hôm nay cung thiết Trai tăng cúng dường trang nghiêm nhân tuần chung thất. Hoà Thượng đã ôn lại những kỷ niệm của Thượng toạ Viện Chủ Chùa Phước An "TT sống đơn sơ mà thanh cao, giản dị mà giải thoát, luôn mộc mạc mà phong thái nghiêm từ, đức tính khiêm cung, nhẫn nại của người con Phật. Đến khi công hạnh viên dung, duyên hóa độ hoàn mãn,Thượng toạ chuyên tâm niệm Phật cho đến ngày xả bỏ báo thân, nhàn du Phật cảnh. Cố TT là tấm gương sáng để cho tứ chúng noi theo."

  Hoà Thượng Thích Huệ Minh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh ban đạo từ chứng minh

  Lễ Trai tăng cúng dường diễn ra trang nghiêm thanh tịnh đúng như pháp. Chư Tôn đức từ bi hoan hỷ nạp thọ và nhất tâm cầu nguyện GIÁC LINH THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN NGỘ THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

  Chiều cùng ngày nhân Lễ tuần lâm chung thất Thay mặt bổn tự Chùa Phước An, Thượng toạ Thích Minh Hạnh phát 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng.

  * Hình ảnh ghi nhận

  Ban TTTT GHPGVN huyện Bình Chánh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline