Cơ sở tự viện

Tu Viện Tường Vân : Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0286 2689409

Ngày đăng: 19/11/2022 12:20 PM

Tu viện Tường Vân tọa lạc tại: Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điện thoại: (+84) 0286 2689409

CHÙA PHÁP THÀNH, D8/35, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thích Trí Tánh. Số điện thoại liên lạc: 0906.581.472

Ngày đăng: 15/12/2022 08:20 PM

CHÙA PHÁP THÀNH, D8/35, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thích Trí Tánh. Số điện thoại liên lạc: 0906.581.472

CHÙA CHÂU VIÊN, C3/42 A, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Thiền Tâm. Số điện thoại liên lạc: 0917.562.856

Ngày đăng: 15/12/2022 08:06 PM

CHÙA CHÂU VIÊN, C3/42 A, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Thiền Tâm. Số điện thoại liên lạc: 0917.562.856

CHÙA LONG TRIỀU, B3/87, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Chơn. Số điện thoại liên lạc: 0909.459.632

Ngày đăng: 14/12/2022 10:26 PM

CHÙA LONG TRIỀU, B3/87, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Chơn. Số điện thoại liên lạc: 0909.459.632

CHÙA VẠN THIỆN, F3/27 A, ấp 6 A, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Tịnh Vân. Số điện thoại liên lạc: 0916.123.389

Ngày đăng: 15/12/2022 08:03 PM

CHÙA VẠN THIỆN, F3/27 A, ấp 6 A, xã Vĩnh lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Tịnh Vân. Số điện thoại liên lạc: 0916.123.389

CHÙA PHÁP THÀNH, C14/41, ấp3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Thiện Diên. Số điện thoại liên lạc: 0908.637.848

Ngày đăng: 13/12/2022 09:13 PM

CHÙA PHÁP THÀNH, C14/41, ấp3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Thiện Diên. Số điện thoại liên lạc: 0908.637.848

THIỀN VIỆN THIÊN PHƯỚC, E14/4A, ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Viện Chủ: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn. Trụ Trì: Đại Đức Thích Từ Lộc. Số điện thoại liên lạc: 0902.622.644

Ngày đăng: 15/12/2022 08:00 PM

THIỀN VIỆN THIÊN PHƯỚC, E14/4A, ấp 5 xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Viện Chủ: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn Trụ Trì: Đại Đức Thích Từ Lộc. Số điện thoại liên lạc: 0902622644

CHÙA TỪ QUANG, B1/7, ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Quang. Số điện thoại liên lạc: 0962.258.959

Ngày đăng: 14/12/2022 10:16 PM

CHÙA TỪ QUANG, B1/7, ấp 2 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Quang. Số điện thoại liên lạc: 0962.258.959

CHÙA BỬU HƯƠNG, 5 B7, ấp 5 xã Phạm Văn Hai. Trụ Trì: Đại Đức Thích An Sang. Số điện thoại liên lạc: 0903.298.964

Ngày đăng: 15/12/2022 07:55 PM

CHÙA BỬU HƯƠNG, 5 B7, ấp 5 xã Phạm Văn Hai. Trụ Trì: Đại Đức Thích An Sang. Số điện thoại liên lạc: 0903.298.964

CHÙA PHÁP TẤN, 130 A/15, ấp1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Minh Bình. Số điện thoại liên lạc: 0913.961.861

Ngày đăng: 14/12/2022 09:42 PM

CHÙA PHÁP TẤN, 130 A/15, ấp1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Minh Bình. Số điện thoại liên lạc: 0913.961.861

Zalo
Hotline