Cơ sở tự viện

CHÙA PHÁP LIÊN, C16/32, ấp3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích An Châu.

Ngày đăng: 13/12/2022 10:07 PM

CHÙA PHÁP LIÊN, C16/32, ấp3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích An Châu.

LONG SƠN TỰ, A18/568, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 14/12/2022 09:25 PM

LONG SƠN TỰ, A18/568, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

TỊNH THẤT LIÊN NGHIÊM, B11/16B, ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh,tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Sư cô Tn Huệ Bảo. Số điện thoại liên lạc: 028.37.79.831

Ngày đăng: 14/12/2022 08:38 PM

TỊNH THẤT LIÊN NGHIÊM, B11/16B, ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Sư cô Tn Huệ Bảo. Số điện thoại liên lạc: 028.37.79.831

TỊNH XÁ NGỌC HIỆP, Ấp 2 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ CHí Minh. Quản tự: Thượng tọa Thích Minh Châu.

Ngày đăng: 14/12/2022 08:35 PM

TỊNH XÁ NGỌC HIỆP, Ấp 2 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ CHí Minh. Quản tự: Thượng tọa Thích Minh Châu.

TỊNH XÁ ĐẠI QUANG, ấp 3 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Minh Điệp. Số điện thoại liên lạc: 0908.996.859

Ngày đăng: 14/12/2022 08:32 PM

TỊNH XÁ ĐẠI QUANG, ấp 3 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Minh Điệp. Số điện thoại liên lạc: 0908.996.859

HƯƠNG QUANG THIỀN TỰ, B10/35A, ấp2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.Trụ Trì: Sư cô TN. Như Viên. Số điện thoại liên lạc: 0907. 667. 382

Ngày đăng: 13/12/2022 09:16 PM

HƯƠNG QUANG THIỀN TỰ, B10/35A, ấp2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Sư cô TN. Như Viên. Số điện thoại liên lạc: 0907. 667. 382

CHÙA PHƯỚC LONG, D5/156, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Vân. Số điện thoại liên lạc: 037.89.555.22

Ngày đăng: 14/12/2022 10:23 PM

CHÙA PHƯỚC LONG, D5/156, ấp 4 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Vân. Số điện thoại liên lạc: 037.89.555.22

CHÙA PHỔ HƯNG, D22/47, ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì : ni sư TN Như Điền. Số điện thoại liên lạc: 0962.575.624

Ngày đăng: 14/12/2022 08:28 PM

CHÙA PHỔ HƯNG, D22/47, ấp 4 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì : ni sư TN Như Điền. Số điện thoại liên lạc: 0962.575.624

CHÙA PHÁP BẢO, Số 1212, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ trì: Đại Đức Thích Chơn Thọ. Số điện thoại liên lạc: 0919.776.977

Ngày đăng: 14/12/2022 10:19 PM

CHÙA PHÁP BẢO, Số 1212, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ trì: Đại Đức Thích Chơn Thọ. Số điện thoại liên lạc: 0919.776.977

Zalo
Hotline