Cơ sở tự viện

CHÙA PHỔ MINH, ấp 5 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: sư cô TN. Chúc Học. số điện thoại liên lạc: 37.690.329

Ngày đăng: 14/12/2022 08:26 PM

CHÙA PHỔ MINH, ấp 5 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: sư cô TN. Chúc Học. Số điện thoại liên lạc: 37.690.329

CHÙA PHỔ QUANG, D26/43, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN . Như Phúc. Số điện thoại liên lạc: 0932.63.291

Ngày đăng: 14/12/2022 08:22 PM

CHÙA PHỔ QUANG, D26/43, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni sư TN . Như Phúc. Số điện thoại liên lạc: 0932.63.291

TỊNH THẤT KỲ VIÊN, C5/127, KP3, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhuận. Số điện thoại liên lạc: 0973. 499.047

Ngày đăng: 13/12/2022 08:58 PM

TỊNH THẤT KỲ VIÊN, C5/127, KP3, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Giác Nhuận. Số điện thoại liên lạc: 0973. 499.047

TU VIỆN KIM CANG, C6/31, ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Nguyên Chiếu. Số điện thoại liên lạc: 0916. 291.966

Ngày đăng: 15/12/2022 07:46 PM

TU VIỆN KIM CANG, C6/31, ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức Thích Nguyên Chiếu. Số điện thoại liên lạc: 0916. 291.966

CHÙA PHƯỚC AN, A8/7, KP1, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức: Thích Minh Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0916. 973.878

Ngày đăng: 13/12/2022 08:55 PM

CHÙA PHƯỚC AN, A8/7, KP1, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Đại Đức: Thích Minh Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0916. 973.878

CHÙA LINH HÒA D9/276A, ấp 4 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Sư cô TN Diện Tấn.

Ngày đăng: 14/12/2022 08:46 PM

CHÙA LINH HÒA D9/276A, ấp 4 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Sư cô TN Diện Tấn.

CHÙA PHÁP LIÊN. Địa chỉ - C8/18 khu phố 3 thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh. TP. HCM Trụ trì: Đại Đức Thích Thiện Hiệp . Phone: 0938781258

Ngày đăng: 13/12/2022 08:50 PM

CHÙA PHÁP LIÊN .Địa chỉ - C8/18 khu phố 3 thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh. TP. HCM Trụ trì: Đại Đức Thích Thiện Hiệp Phone: 0938781258

CHÙA PHÁP BỬU 1, ấp 3 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Tường. Số điện thoại liên lạc: 0913.608.554

Ngày đăng: 14/12/2022 10:31 PM

CHÙA PHÁP BỬU 1, ấp 3 xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Quản Tự: Đại Đức Thích Thiện Tường. Số điện thoại liên lạc: 0913.608.554

CHÙA THẠNH PHƯỚC, B8/36 TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Như Hiếu. Số điện thoại liên lạc: 0967.188.908

Ngày đăng: 13/12/2022 08:39 PM

CHÙA THẠNH PHƯỚC, B8/36 TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ Trì: Ni Sư TN. Như Hiếu. Số điện thoại liên lạc: 0967.188.908

TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC E13/404, ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Số điẹn thoại liên lạc: 37.780.115

Ngày đăng: 14/12/2022 08:44 PM

TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC E13/404, ấp 5 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 37.780.115

Zalo
Hotline