PGHBC - BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BÌNH CHÁNH KHÁNH TUẾ CHƯ TÔN ĐỨC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ VÀ CHÚC TẾT LÃNH ĐẠO CÁC CẤP

Ngày đăng: 30/01/2024 09:16 PM

  Sáng ngày 30.01.2024(nhằm 20 tháng chạp năm Quý Mão), phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã đến khánh tuế chư Tôn đức Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh và thăm, chúc Tết lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh.

  Phái đoàn BTS đảnh lễ Chúc tết chư Tôn đức trưởng lão HĐCM, HĐTS TW

  Phái đoàn gồm: Hòa Thượng Thích Huệ Minh - UV BTS GHPGVN TP, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích An Trung - Phó Ban TT Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Đại đức Thích Quang Hội - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN huyện Bình Chánh; Ni sư Thích Nữ Thuần Chơn - Phó Ban kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN huyện Bình Chánh; Đại đức Thích Giác Quang - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Bình Chánh; Đại Đức Thích Tâm Nhơn - Trưởng Ban TT-TT GHPGVN huyện Bình Chánh; Ni sư Thích Nữ Tịnh Vân - Trưởng Ban PGQT GHPGVN huyện Bình Chánh cùng chư Tôn đức Thành viên Ban Trị sự và đại diện các tự viện trên toàn huyện Bình Chánh.

  Chúc tết Trưởng lão HT. Thích Minh Thông - Chùa Huệ Nghiêm

  Theo đó, nhân dịp xuân mới sắp sang, theo truyền thống chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, đại diện Tăng Ni các Tự viện vân tập về trú xứ của quý chư Tôn đức để đảnh lễ, dâng lời tri ân công đức, tâm sức của quý Ngài đã đóng góp, hộ trì cho Phật giáo huyện Bình Chánh; lắng nghe những lời huấn thị, định hướng hoạt động để Phật giáo huyện Bình Chánh luôn giữ hình ảnh và vị trí đẹp trong lòng dân tộc.

  Phái đoàn Chúc tết lãnh đạo Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh

  Phái đoàn đã đến vấn an sức khoẻ và đảnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tín - Ủy viên Thường trực HĐCM; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Thông - Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; Hòa Thượng Thích Thiện Lạc; Hòa Thượng Thích Thiện Bửu; Hòa Thượng Thích Giác Hạnh đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh.

  Đảnh lễ Hoà Thượng Thích Thiện Lạc - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Bình Chánh

  Đối trước các bậc Tôn túc trưởng lão, HT. Thích Huệ Minh, Thượng toạ Thích An Trung đã thay mặt chư Tăng Ni dâng lời khánh tuế chúc tết. Hoà Thượng chúc nguyện sức khỏe quý Tôn túc trưởng lão, để làm chỗ dựa tinh thần cho tập thể BTS cùng chư Tăng Ni trong huyện Bình Chánh nương tựa tu tập và điều hành Phật sự của Giáo hội. Quý chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS  đã dành lời tán thán tri ân tập thể BTS cùng Phân ban Ni giới. Quý ngài mong muốn trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm GHPGVN huyện Bình Chánh. Mong muốn BTS phát huy tinh thần phụng sự và thực hiện những kế hoạch Phật sự đã định hướng trong năm 2024 để đạt được những thành tựu Phật sự chung của GHPGVN huyện Bình Chánh và Phật Giáo Thành Phố.

  Đoàn chúc tết Uỷ Ban MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh

  Tiếp đó, phái đoàn đã đến chúc mừng Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố, Phòng An Ninh Nội Địa(PA02) Công An TP. Hồ Chí Minh

  Đoàn Chúc tết Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh

  Chúc tết Phòng An Ninh Nội Địa - Công An TP. Hồ Chí Minh

  Tại buổi gặp mặt, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh tri ân đối với các cơ quan, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Phật giáo huyện Bình Chánh thành tựu các công tác Phật sự trong năm 2023 được thành tựu tốt đẹp. Phật giáo huyện Bình Chánh rất mong sẽ được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của TP, giúp Ban Trị sự huyện Bình Chánh sự thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự năm 2024.

  Ban TTTT GHPGVN huyện Bình Chánh. 

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline