CHÙA CHƠN TÂM, 25 đường số 3, KDC số 3, ấp 2 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Trụ Trì Đại đức Thích Trí Hạnh. Số điện thoại liên lạc: 0909.996.916

Ngày đăng: 14/12/2022 09:08 PM

  Địa Điểm: https://maps.google.com/maps/dir//Ch%C3%B9a+Ch%C6%A1n+T%C3%A2m+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+s%E1%BB%91+3+khu+D%C3%A2n+C%C6%B0+B%C3%ACnh+Ch%C3%A1nh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.7255947,106.6537097,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x31752e3fee40f3a7:0xa536cc600bc6b9bd

  Alt Photo

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline