QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRÚ TRÌ CHÙA LINH HOÀ (B9/276A, XÃ ĐA PHƯỚC, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ )

Ngày đăng: 12/02/2023 10:13 AM

    Công văn số: 020 /QĐ-BTS CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DO HOÀ THƯỢNG THÍCH LỆ TRANG ẤN KÝ NGÀY 14/1/2023

    Chia sẻ:
    Bài viết khác:
    Zalo
    Hotline