TN09-ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI

Ngày đăng: 17/02/2023 04:59 PM

  TN09-ĐƠN PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT GIỚI

  Tải biểu mẫu click tại đây :  

  HỒ SƠ THỌ GIỚI BỒ TÁT:

  1.  Đơn phát nguyện thọ Bồ tát giới (mẫu TN09);
  2. Bản sao CMND/CCCD (có thị thực);
  3.  03 ảnh 3 x 4, ảnh nền trắng, mặc áo tràng lam (dán trang sau).

  2.  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HỒ SƠ:

  2.1 Thực hiện điền mẫu đơn trực tuyến:

  2.1.1 Truy cập cổng thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM với tên miền hcdt.pgtphcm.vn 

  2.1.2  Đăng ký mã thành viên (nếu chưa có) hoặc đăng nhập (nếu đã có mã thành viên)

  2.1.3  Lựa chọn BIỂU MẪU TĂNG NI - HỒ SƠ THỌ BỒ TÁT GIỚI

  2.1.4  Điền đầy đủ thông tin yêu cầu theo biểu mẫu TN09

  2.1.5 Gởi đính kèm file PDF các giấy tờ liên quan sau:

  1. Bản sao CMND/CCCD (có thị thực)
  2. 03 ảnh 3 x 4 (Ảnh nền trắng, mặc áo tràng lam)

  2.1.6 Tiến hành lưu dữ liệu, xem trước hồ sơ đã điền, tải Đơn xin thọ giới Bồ tát bằng file Word hoặc pdf. Nhấp vào nút Gửi sau khi đã kiểm tra thông tin trên đơn chính xác và đã gởi đính kèm đầy đủ các giấy tờ liên quan.

  2.2 Các bước xác nhận hồ sơ:

  2.2.1 In Đơn xin thọ giới Bồ tát ra giấy A4 từ file Word hoặc PDF tải về

  2.2.2  Đương đơn ghi rõ ngày/tháng/năm và ký tên

  2.2.3  Ý kiến xác nhận của Bổn sư/Y chỉ sư hoặc Trụ trì (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu)

  2.2.4  Ý kiến xác nhận của Ban Trị sự PG quận/huyện nơi Tự viện đương đơn đang sinh hoạt.

  3.  CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ:

  Bước 1:  Đương đơn nộp Đơn xin thọ giới Bồ tát kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) tại Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện nơi Tự viện trực thuộc, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30).

  Bước 2:  Đương đơn xin thọ giới Bồ tát kèm theo các giấy tờ liên quan (mục 3.1.5, bản sao có thị thực) sau khi được xác nhận của Ban Trị sự cấp quận/huyện tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM sau khi được Ban Trị sự quận/huyện xác nhận.

  4.  QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

  Bước 1

  –   Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ:

  –   Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận;

  –   Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  Bước 2:

  –    Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng Ban Trị sự cấp quận/huyện, tiến hành duyệt xét xác nhận hồ sơ (ghi rõ ngày/tháng/năm, ký tên, đóng dấu).

  –    Văn phòng Ban Trị sự quận/huyện tập trung tất cả hồ sơ xin thọ giới Bồ tát nộp một lần tại Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố theo thời gian quy định.

  –    Văn phòng Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan có trong hồ sơ sau khi được Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện xác nhận.

  –    Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì Văn phòng cấp phát Phiếu báo danh để đương đơn thọ giới Bồ tát theo thời gian và địa điểm quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Văn phòng hướng dẫn một lần để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline