Vì sao lạy Tổ trước?

Ngày đăng: 11/06/2024 10:11 AM

  Tại sao chư Tăng được xưng là Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức còn chư Ni thì chỉ được gọi là cô mà thôi ? Một vị có danh sách tấn phong Hòa thượng nhưng chưa có giáo chỉ thì có được gọi ngài là Hòa thượng không?

  (Ngân Nguyên, heocon664266...@yahoo.com.vn; Tịnh Quang, quangngoc_cqt... @yahoo.com.vn)

  Bạn Ngân Nguyễn và Tịnh Quang thân mến!

  Đúng là Phật có trước chư Tổ, nhưng nhờ có thầy tổ dày công giáo hóa chúng ta mới biết được Phật và giáo pháp mà tu hành.

  Vào chùa, theo phép thì "Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca", nghĩa là chào thầy trước rồi mới lên chánh điện lễ Phật. Do đó, trước khi tụng kinh, đại chúng cũng đảnh lễ niệm ân thầy tổ trước ở nơi tổ đường, sau mới lên chánh điện lễ Phật, tụng kinh.

  Không chỉ chư Tăng được xưng là Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức mà chư Ni cũng được xưng Ni trưởng, Ni sư, Sư cô theo phẩm bậc rõ ràng.

  Nếu chưa có giáo chỉ tấn phong thì về nguyên tắc chưa thể gọi Hòa thượng (ở đây không đề cập đến chư tôn thiền đức mai danh, ẩn dật).

  Nhưng nếu ta vì cung kính mà gọi quý ngài chưa có giáo chỉ tấn phong là Hòa thượng (hiện tượng này khá phổ biến hiện nay), thiết nghĩ cũng chẳng sao. Vì hơn ai hết, các ngài đều quá tỏ tường chuyện hư danh, huyễn tướng của vạn sự vạn vật trên đời.

  Chúc các bạn tinh tấn!

  Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ (tuvangiacngo@yahoo.com)

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline