PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022, TRAO GIÁO CHỈ TẤN PHONG GIÁO PHẨM CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN BÌNH CHÁNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2023

Ngày đăng: 10/01/2023 04:23 PM

  Chiều ngày 09/01/2023(nhằm 18 tháng chạp năm Nhâm Dần), tại Chùa Tam B ( Thị Trấn Tân Túc huyện Bình Chánh) VP Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh. Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh t chc hi ngh tng kết công tác Pht s năm 2022, trao giáo ch tn phong giáo phm ca Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh và Phương hướng hot động Pht s năm 2023.

  Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Hoà Thượng Thích Như Tin - Uỷ Viên TT HĐCM, Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN Thành Phố; Hoà Thượng Thích Thiện Lạc, Hoà Thượng Thích Giác Hạnh đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; TT Thích Thiện Quý - Uỷ Viên HĐTS, Phó trưởng Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP; TT Thích Trung Nguyện - UV HĐTS, Phó thư ký, kiêm chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP; Hoà Thượng Thích Huệ Minh - UV Ban Trị sự GHPGVN TP, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng Toạ Thích An Trung - Phó Ban TT Ban Trị sụ GHPGVN huyện Bình Chánh; Đại Đức Thích Quang Hội - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh.

  Chư tôn đức Ni có Ni Trưởng Thích N Như Phương - C Vn Phân Ban Ni gii GHPGVN TP, Chng Minh PBNG GHPGVN huyn Bình Chánh, Ni Trưởng Thích N Chúc Hi - Trưởng PBNG GHPGVN huyn Bình Chánh; Ni Sư Thích N Thun Chơn - Phó Ban, kiêm trưởng Ban Văn hoá, Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh cùng chư tôn đức Thường trc Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh và chư tôn đức Tăng Ni các t vin trong toàn huyn đồng v tham d.

  V phía chính quyn có s tham d ca Ông Trn Văn Xem - Phó trưởng Ban Dân Vn huyn U huyn Bình Chánh; Bà Trương Thoi Linh - Phó ch tch U Ban MTTQVN huyn Bình Chánh; Ông Nguyn Văn Chình - Huyn u viên, Chính tr viên, Ban Ch huy Quân s huyn Bình Chánh; Trung ­ Phan Văn Anh - Đội trưởng đội An Ninh công an huyn Bình Chánh. V phía chính quyn Th trn Tân Túc có Bà Nguyn Th Thu Trang - Ch tch UB MTTQVN th trn Tân túc.

  Sau li phát biêủ khai mc hi ngh ca Hoà Thượng Thích Hu Minh - Trưởng Ban tr s GHPGVN huyn Bình Chánh, Đại đức Thích Quang Hi - Chánh thư ký Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh, thay mt TT Ban Tr s đã báo cáo tng kết thành qu Pht s năm 2022.Theo đó Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh đã t chc thành công Đại hi Đại biu Pht Giáo huyn Bình Chánh ln th X nhim k (2021 - 2026). Ban Tr s GHPGVn huyn Bình Chánh gm 37 v: 03 v Hoà Thượng chng minh Ban Tr s, 17 v Ban thường trc và 22 v U viên do Hoà Thượng Thích Hu Minh làm Trưởng Ban. Trong năm 2022 các Ban chuyên ngành: Ban tăng s, Ban Hướng dn Pht t, Ban T Thin xã hi, Ban Kinh tế Tài chính, Ban Văn hoá Xã hi, Ban Thông tin Truyn thông...cũng có nhng thành công nht định.

  Dp này, chư tôn đức đã trao giáo ch tn phong giáo phm đến 04 v Hoà Thượng, 05 v Thượng to, 05 v Ni Trưởng, 09 v Ni sư.

  Năm 2022 Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh hoàn thành tt công tác Pht s xã hi, Phát huy tinh thn Phng đạo yêu nước, Tăng Ni, Pht t trên địa bàn huyn tích cc tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuc vn động do chính quyn và U Ban MTTQVN huyn Bình Chánh phát động, gn kết khi đại đoàn kết toàn dân tc. Trong công tác t thin xã hi, Ban TT XH đã trao nhiu căn nhà, xây nhiu cây cu giao thông nông thông, tng nhiu phn quà cho người dân có hoàn cnh khó khăn, vui tết nguyên đán, ng h qu Vì bin đảo quê hương - Vì tuyến đầu t quc, qu Vì người nghèo, trao hc bng cho các em hc sinh nghèo có hoàn cnh khó khăn... vi tng kinh phí gn 53 t đồng.

  Đạc bit, Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh, phi hp cùng Ban Dân Vn huyn U, Mt Trn T Quc Vit Nam huyn Bình Chánh ra mt không gian văn hoá H Chí Minh ti Tu Vin Kim Cang, Chùa Thanh Tâm - xã Lê Minh Xuân hyn Bình Chánh, gii thiu nhiu hình nh v cuc đời và s nghip ca Ch tch H Chí Minh; Bác H vi Dân Tc; Bác H vi công tác xây dng khi đại đoàn kết toàn dân tc, đến đông đảo Tăng Ni Pht t.

   Phát biu ti hi ngh Bà Trương Thoi Linh - Phó ch tch UB MTTQVN huyn Bình Chánh, ghi nhn nhng đóng góp ca Ban Tr s, Tăng Ni, Pht t huyn Bình Chánh trong công tác Pht s, đặc bit là trong công tác an sinh xã hi, nhm đóng góp cho s phát trin ca huyn nhà.

  Ghi nhn nhng đóng góp ca các cá nhân và tp th trong các hot động Pht s trong năm qua, U Ban MTTQVN huyn Bình Chánh tng giy khen cho 14 cá nhân và 14 tp th đã đã có nhiu đóng góp tích cc góp phn cho s nghip khi đại đoàn kết toàn dân tc năm 2022.

  Phát biu ch đạo ti hi ngh, Thượng to Thích Thin Quý - UV HĐTS, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Tr s GHPGVN Thành ph, gi li chúc mng đến chư tôn đức được tn phong lên hàng giáo phm ti Đại Hi Đại Biu Pht Giáo toàn quc tháng 11 va qua, đồng thi  tán thành và chúc mng nhng kết qa đạt được trong mi công tác Pht s ca Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh năm 2022 qua đó cho thy mc dù các t vin được công nhn chính thc trong huyn Bình Chánh còn hn chế nhưng chư tôn đức Tăng Ni, Pht t đã n lc phát huy không ngng nghĩ. Thượng to cũng sách tn Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh tiếp tc đồng hành cùng các cp chính quyn để duy trì phát huy hơn na, làm cho Pht giáo huyn nhà càng xương minh và phát trin. Đồng thi Thượng to hy vng chính quyn huyn Bình Chánh h tr Ban Tr s tháo g nhng vướng mt các t vin trong huyn đang vướng phi nhm đầy đủ pháp lý pháp nhân n định sinh hot. Trước thm năm mi xuân Quý Mão thay mt TT Ban Tr s GHPGVN TP gi li chúc sc kho và bình an đến Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh và các cp lãnh đạo chính quyn huyn Bình chánh. Chúc mt năm mi Thành công và Phát trin.

  Kết thúc hi ngh Thượng to Thích An Trung - Phó TT Ban Tr s GHPGVN huyn Bình Chánh, tiếp nhn s ch đạo ca Thường trc Ban Tr s GHPGVN TP. Thượng to chân thành cm ơn toàn th quý đại biu các cp chính quyn huyn Bình Chánh, chư tôn đức Tăng Ni các t vin trong toàn huyên đã quan tâm tham d góp phn làm cho hi ngh được thành tu viên mãn.

   

  Sau đây là một số hình ảnh của Hội Nghị:

   

  Ban TT-TT huyn Bình Chánh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline