GIÁO HỘI RA THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2026

Ngày đăng: 22/08/2023 09:09 AM

  Thông tư gởi đến Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

  Theo đó, phát huy hiệu quả phối hợp giữa Cục Cảnh sát Giao thông và GHPGVN trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông, lồng ghép các thông điệp về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình thức truyền tải giáo pháp Đức Phật đến với các Tăng Ni, Phật tử cũng như cộng đồng xã hội; Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Tăng Ni, Phật tử khi tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp Nhân dân; Phối hợp đẩy mạnh truyền thông về hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các Tăng Ni, Phật tử.

  Thông qua công tác tuyên truyền giúp ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, hạn chế UTGT, giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đặc biệt không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong Tăng Ni, Phật tử.

  Thông tư cũng nêu các nội dung phối hợp, cách thức phối hợp nhằm tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông kết hợp với những điều răn dạy của Phật giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tầng lớp nhân dân, Phật tử.

   

  Giáo hội ra thông tư hướng dẫn về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 ảnh 1

   

  Giáo hội ra thông tư hướng dẫn về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 ảnh 2

   

  Giáo hội ra thông tư hướng dẫn về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 ảnh 3

   

  Giáo hội ra thông tư hướng dẫn về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 ảnh 4

   

  Giáo hội ra thông tư hướng dẫn về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026 ảnh 5

   

  Thông tư của T.Ư GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký ngày 14-6-2023

  Báo Giác Ngộ

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline