Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự

Ngày đăng: 07/12/2022 02:42 PM

  Sáng nay 14-11-Nhâm Dần (7-12-2022), Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự, tham dự lễ bố-tát chung với chư Tăng là thành viên Ban Trị sự, các ban trực thuộc Giáo hội TP.HCM, TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

  Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật trước thời bố-tát

  Sau khi Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật tại chánh điện, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, xưng tụng Đại bi và phát lộ sám hối. Chư Tăng theo hạ lạp trang nghiêm phân lập, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

  Kết thúc phần thuyết giới, hồi hướng tại chánh điện, đại chúng vân tập Tổ đường đảnh lễ lịch đại Tổ sư.

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

  Hòa thượng Thích Minh Thông được đại chúng cung thỉnh đại vị thuyết giới

  Bố-tát phiên âm từ cổ ngữ Ấn Độ (Uposatha, Pali, hay Upavasatha, Sanskrit) được hiểu là buổi lễ được tổ chức định kỳ mỗi tháng hai lần, qua đó, các Tỳ-kheo tụ họp lại để được nghe đọc lại giới bổn rồi tự xét mình có vi phạm điều gì mà sám hối, thanh tịnh mình.

  Với Phật giáo TP.HCM, vào các tháng không thuộc mùa An cư, chư Tăng thành viên Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ tập trung về Việt Nam Quốc Tự tham dự bố-tát chung vào sáng 14 Âm lịch hàng tháng.

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

  Bố-tát được cử hành tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

  Trong mùa An cư, chư Tăng sẽ tập trung bố-tát 2 kỳ, vào ngày 14 và ngày cuối tháng Âm lịch, cũng tại Việt Nam Quốc Tự. Sau mỗi kỳ bố-tát, nếu có Phật sự chung cần thông báo, đây là dịp để Giáo hội tổ chức kỳ họp mở rộng.

  Tại các quận, huyện và cơ sở tự viện lớn đủ yêu cầu về túc số sẽ duy trì sinh hoạt đặc thù của Tăng-già này mỗi tháng 2 kỳ.

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 12

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 13

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 14

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 15

  Đức Pháp chủ GHPGVN tham dự bố-tát cùng đại chúng tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 16

  Nguồn: Ban TTTT huyện Bình Chánh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline