ĐỨC PHÁP CHỦ CÙNG CHƯ TĂNG TP.HCM BỐ TÁT, THÍNH GIỚI CHUNG TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ

Ngày đăng: 03/05/2023 12:52 PM

  PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐỨC PHÁP CHỦ CÙNG CHƯ TĂNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỐ TÁT, THÍNH GIỚI CHUNG TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ

  Sáng nay, 3-5 (14-3-Quý Mão), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện vân tập về Việt Nam Quốc Tự bố-tát, thính giới chung.

  Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp. Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Phật giáo GHPGVN TP.HCM đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát. Mỗi kỳ Bố-tát nhắc nhớ những lời dạy của Đức Phật về sống hòa hợp và trưởng dưỡng tự thân, thanh tịnh Tăng-đoàn.

   

  Nguồn:  Báo giác ngộ.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline