DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

Ngày đăng: 01/12/2022 03:52 PM

   

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

  ___________________________________

   

  BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

  NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027)

   

  Zalo
  Hotline