Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN

Ngày đăng: 03/12/2022 11:13 AM

  GNO - Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành nghi thức tấn phong 391 vị Ni sư lên hàng giáo phẩm Ni trưởng.

  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 30
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 31
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 32
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 33
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 34
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 35
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 36
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 37
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 38
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 39
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 40
  Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 41

  Nguồn: Ban TTTT huyện Bình Chánh

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline