Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN

Ngày đăng: 02/12/2022 05:19 PM

  GNO - Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành nghi thức tấn phong 1.102 vị Đại đức lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.

  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 30
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 31
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 32
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 33
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 34
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 35
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 36
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 37
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 38
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 39
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 40
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 41
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 42
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 43
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 44
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 45
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 46
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 47
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 48
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 49
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 50
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 51
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 52
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 53
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 54
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 55
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 56
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 57
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 58
  Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 59

  Nguồn: Ban TTTT huyện Bình Chánh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline