Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày đăng: 04/12/2022 12:40 PM

  Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

  Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

  Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

  Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

  Chân dung 56 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

   

  Nguồn: Ban TTTT huyện Bình Chánh

   

   

   

   

   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline