[Ảnh] Phân Ban Ni Giới GHPGVN Thành Phố Hồ Chí Minh Thăm, sách tấn Chư Ni hành giả tại Trường Hạ Chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh)-Trường Hạ Chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây) huyện Bình Chánh

Ngày đăng: 25/06/2024 01:04 PM

  Ngày 21.06.2024 (nhằm 16.05. năm Giáp thìn), Phân Ban Ni giới GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh, Thăm, sách tấn Chư Ni hành giả tại Trường Hạ Chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh)-Trường Hạ Chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây) huyện Bình Chánh.

  Chư Ni niêm hương, đảnh lễ tam bảo tại hạ trường Chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh)

  Phái đoàn chư Ni do Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, cố vấn Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ni Phân Ban Ni giới TW, Phân Ban Ni giới GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh tháp tùng cùng đoàn. Đoàn Phân ban Ni giới TP. HCM đến thăm, sách tấn đến 243 vị hành giả Ni đang cấm túc An cư kiết hạ tại hạ trường Chùa Phước Thiện (xã Bình Chánh), và hạ trường Chùa Liên Hoa (xã Tân Quý Tây), được biết đây là 2 trường hạ tập trung của chư Ni hành giả Phật giáo huyện Bình Chánh.

  Ni trưởng Thích Nữ Như Phương - CM Phân Ban Ni Giới GHPGVN huyện Bình Chánh đón tiếp phái đoàn

  Tại các trường hạ, chư Ni trang nghiêm thực hiện nghi thức niêm hương Tam bảo, thăm hỏi chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ. Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, đại diện đoàn cũng thăm hỏi, có lời sách tấn chư hành giả tu học nhằm trưởng dưỡng đạo lực, trang nghiêm Tăng đoàn.

  Tiếp đến, đoàn đã lắng nghe đại diện Ban Chức sự báo cáo chương trình và tình hình sinh hoạt của Hạ trường trong hơn 1 tháng qua: Mỗi ngày Ni chúng bắt đầu thời khóa tu tập, nghe pháp… vào lúc 3 giờ 15 và kết thúc vào lúc 21 giờ 30.Mỗi tuần, các hành giả có một ngày chăm sóc vườn tâm của tự thân; Mỗi nửa tháng có lễ Sám hối, chư Ni trong huyện cùng tập trung Bố tát, thính giới.

  Hình ảnh ghi nhận.

  Tâm Nhơn/ Ban TTTT GHPGVN huyện Bình Chánh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline