Xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

Xã Bình Chánh

ĐÊM HOA ĐĂNG VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ TẠI CHÙA PHƯỚC THIỆN

Nhằm hướng dẫn hàng Phật tử tin sâu với pháp môn tu Tịnh Độ cùng hướng về ngày kỷ niệm Vía đức Phật A Di Đà (17/11 âl),chư Ni đạo tràng chùa Phước Thiện đã trang nghiêm tổ chức đêm Hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.