Thiền Tông

Thiền Tông

Thiền Tông

Thiền Tông

LẮNG NGHE SÂU VÌ HÒA BÌNH

Nếu không chuyển hóa được khối sầu khổ, thù ghét, giận dữ và sợ hãi trong tâm mình, chúng ta không thể lắng nghe, để hiểu nhau và thiết lập hòa bình.

GIỮ TÂM CHÁNH NIỆM, TRỤ CHÁNH ĐỊNH

Thấy trong Chánh niệm thì chính xác đến 90%, còn suy nghĩ biết được chỉ đúng 40%, vì cái biết bằng suy nghĩ thuộc vọng thức, nên ít chính xác.

HT. THÍCH THANH TỪ NÓI VỀ

Đạo Phật lấy đạo đức làm trọng, đức lấy lòng hiếu thảo làm gốc. Mùa Báo hiếu gợi lại trong tâm tư mỗi người con Phật công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

CÁCH CHUYỂN HÓA STRESS

Stress là từ được mượn từ bộ môn vật lý học và kỹ thuật, nghĩa chính xác của nó là “tạo một lực đủ mạnh lên một vật để làm cho vật đó biến dạng”.

PHÁP LẠC TRONG TU HỌC

Chúng ta không thể có được Niết-bàn hay Cực lạc khi mà ngay trong đời sống ở thế gian này không có được sự bình an, hạnh phúc.

BẢN CHẤT CỦA TÂM

Ta không thể nói tâm thiện hay “hoàn toàn xấu”. Tất cả tùy thuộc vào cách ta tiếp nhận sự vật và cách ta liên kết với cách sự vật có mặt.