Văn Hóa

Văn Hóa

Văn Hóa

Văn Hóa

Lễ khai mạc khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo

Khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo", do Ban Văn hoá T.Ư kết hợp cùng Ban Văn hoá Phật Giáo TP.HCM tổ chức đã chính thức khai mạc tại Tu viện Khánh An, TP. Hồ Chí Minh.

Kỹ năng trình bày trước Đại chúng

Ngoài mục tiêu nội dung, thái độ, và kỹ năng, người diễn thuyết cần biết rõ đối tượng tham dự, từ đó xác định mức độ cần truyền đạt. Đây là các yếu tố quan trọng, thiếu một cũng không thể thành công”.

Bế giảng khoá bồi dưỡng MC và Tổng kết Phật sự của Ban văn hoá Trung ương

Ban Văn hóa đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Từ Thiện xã hội, khảo sát thực địa các di tích văn hóa, tuyên truyền việc bảo tồn, giữ gìn kiến trúc, truyền thống văn hóa Phật giáo, các lễ hội Phật giáo.....

Chất liệu chính của người dẫn chương trình Phật giáo

Chất giọng của người tu rất cần được chú trọng. Bằng giọng trầm ấm nhưng đầy nội lực đó là đối với người dẫn chương trình, chất giọng cao hay thấp, đủ các chất giọng, nhưng cái quan trọng phải là giọng THIỀN!