BAN TĂNG SỰ T.Ư VÀ BAN TT-TT T.Ư CHÍNH THỨC RA MẮT

Sáng ngày 18-7, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), Ban Tăng sự T.Ư đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

NHỮNG NHIỆM VỤ CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII đã coi công tác thông tin truyền thông là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm phật sự của Giáo hội trong suốt cả Nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN

Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2019, chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội.