Phân Ban Ni Giới

Phân Ban Ni Giới

Phân Ban Ni Giới

Phân Ban Ni Giới

Phân ban Ni giới T.Ư tổng kết Phật sự 2019

Sáng nay, ngày 27-12, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3), đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019,