Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hội đồng Trị sự GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 4 – khoá VIII Trung ương GHPGVN

Sau khi nhất trí thông qua bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị gồm 14 điều, cùng đó HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS đã có lời đúc kết bế mạc Hội nghị.