Tăng Sự

Tăng Sự

Tăng Sự

Tăng Sự

BAN TĂNG SỰ T.Ư VÀ BAN TT-TT T.Ư CHÍNH THỨC RA MẮT

Sáng ngày 18-7, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), Ban Tăng sự T.Ư đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2022.

LỄ RA MẮT NHÂN SỰ PHÂN BAN NI GIỚI GHPGVN TP.HCM

Sáng nay 26/04/2018, tại trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự) đã diễn ra lễ ra mắt nhân sự của Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM.

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số : 062/QĐ.HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)