Hướng Dẫn Phật Tử

Hướng Dẫn Phật Tử

Hướng Dẫn Phật Tử

Hướng Dẫn Phật Tử

GHPG BÌNH CHÁNH: KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP PHẬT HỌC KHÓA II

Chiều ngày 07/03/2022, tại Tu viện Kim Cang (ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai giảng khoá II (2022 – 2024) Lớp Sơ cấp Phật học huyện Bình Chánh.