LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM

Hình Ảnh

Hình Ảnh

LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM

Ngày đăng : 24/05/2019 - 9:37 AM

19-9 ÂL (17-10), tại Trung tâm hành chánh - văn hóa - tâm linh Việt Nam Quốc Tự (242-244 đường 3/2, Q.10), GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Quán Thế Âm.

 

Mời bạn đọc xem thêm hình ảnh về buổi lễ do phóng viên Giác Ngộ thực hiện:

BTN_0048.jpg
Tôn tượng Bồ-tát trong rạng sáng ngày 19-9 ÂL
 
 
ANHB (15).JPG
Đông đảo Phật tử tham dự
 
ANHB (41).JPG
Chư tôn giáo phẩm cầu nguyện trước Thánh tượng Bồ-tát
 
ANHB (28).JPG
Đối trước Thánh tượng cầu nguyện
 
 
ANHB (36).JPG
Chư tôn giáo phẩm hữu nhiễu Thánh tượng Đức Bồ-tát
 
ANHB (40).JPG
Theo nghi thức thiền môn
 truyền thống
 
 
ANHB (33).JPG
TT.Thích Lệ Trang dẫn lễ
 
ANHB (45).JPG
Cùng chư tôn đức trong Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM
 
ANHB (24).JPG
Ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP tham dự
 
ANHAA (4).jpg
Chư Ni thành kính cầu nguyện
 
ANHB (43).JPG
Cùng hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ an vị
 
 
anhaba (2).JPG
Phẩm Phổ môn trong kinh Diệu pháp Liên hoa, nói về hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm
 
anhaba (3).JPG
Tăng Ni, Phật tử đồng thanh, âm hưởng như hải triều
 
ANHB (25).JPG
Lễ an vị trang nghiêm với hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử
 
ANHB (7).JPG
Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tham dự
 
 
ANHB (42).JPG
Thánh tượng trên tòa sen với chiều cao 11 mét
 
ANHB (43).JPG
Buổi lễ diễn ra trong dịp Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
 
ANHB (5).JPG
Thánh tượng Bồ-tát trang nghiêm
 
ANHB (4).JPG
Không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm nhân ngày Khánh đản của Bồ-tát
 
 
anhaba (6).JPG
Phật tử đạo tràng Pháp Hoa
 
anhaba (4).JPG
Hồi hướng năng lượng an lành đến muôn loài
 
ANHbbay (7).JPG
Quang cảnh buổi lễ nhìn từ flycam - Ảnh: Tuấn Anh
 
ANHbbay (6).JPG
Cầu nguyện quốc thái dân an
 - Ảnh: Tuấn Anh
 
ANHbbay (2).JPG
Thánh tượng hướng ra tam quan
 - Ảnh: Tuấn Anh
 
ANHbbay (4).JPG
Việt Nam Quốc Tự nhìn từ trên cao - Ảnh: 
Flycam Tuấn Anh
 
H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM